NÄITUS // Eve Eesmaa näitus „FragMentaalne“ // Eve Eesmaa Exhibition „FragMentaalne“

Eve Eesmaa näitus „FragMentaalne“ kutsub TYPA trüki-ja paberikunstikeskuse ruumidesse vaatama kunstniku eksperimentaalseid graafilisi kompositsioone.

Käesolevat aega iseloomustab piiride lõhkumine, ebakonventsionaalsus, selektiivne mälu... Erinevate vaadete, tõekspidamiste ja hinnangute ning stiilide ja laadide ühendamine on muutunud senisest olulisemaks. Mõttekilde, mälestusi ja fraase tükkideks lahti lammutades ja uuesti kokku korjates, moodustuvad teistsugused ja vahel ka korduvad rütmid, situatsioonid, visioonid, hargnemised ja koondumised. Algne idee kaob, järgnev ilmub ja uueneb kõrvuti asetatud fragmentide vahelt. Korrastatud - reastatud struktuurid loovad uusi visioone varasemaid harmooniaid või vastuolusid lõhkudes, nihestades, meenutades ja unustades.
TYPA trüki- ja paberikunstikeskuses tegutsemine on võimaldanud Eve Eesmaal kokku sobitada mitmesuguseid trükikunsti võimalusi senisest mitmekesisemalt: metalli sisse kraabitud ja söövitatud sügavtrükki, linoollõiget, tüpograafilisi kirjamärke, reljeefse pinnaga valmismaterjale. Kunstnik jõuab katsetustega ümbritseva maailma hetkeseisu eklektilisuse ja kohatise absurdsuse visuaaliseerimiseni, ning paneb publiku kaasa mõtlema mitmesugustel teemadel.

Need omapärased ja tehniliselt mõnevõrra tavatult teostatud graafikatööd on äratanud tähelepanu ja läbinud paljusid tihedaid graafikanäituste konkursse ka väljaspool Eestit - Ameerika Ühendriikides, Argentiinas, Austraalias, Bulgaarias, Egiptuses, Hiinas, Hispaanias, Indoneesias, Inglismaal, Itaalias, Jaapanis, Kanadas, Kolumbias, Leedus, Lõuna-Koreas, Lätis, Malaisias, Mehhikos, Poolas, Prantsusmaal, Põhja-Iirimaal, Rumeenias, Saksamaal, Serbias, Soomes, Türgis jne. Samuti on Eve Eesmaa pälvinud tunnustusi - 2021 žürii poolt esiletõstmine minigraafika konkursilt teemaga "Water, Fire, Earth, Air / Diversity", Argentiinas, Paranas; 2018 parima töö preemia väikegraafika biennaalilt "Messages from Matrixes" Indoneesias, Yogyakartas; 2017 žürii poolt esiletõstmine ja kiitus kaasaegse graafika konkursilt Colombias, Bucamarangas; 2013 diplom kaasaegse graafika biennaalailt Rumeenias, Ploiestis; 2001 Tartu Naistekliiniku preemia heategevusprojektis "Kunstnikelt lastele" jne

Eve Eesmaa on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Vabagraafikute Ühenduse ja Tartu Kunstnike Liidu liige ning juhtivlektor Kõrgemas Kunstikoolis Pallas ja õpetaja Tartu Lastekunstikoolis. Koostanud graafika trükitehnikaid käsitleva õpperaamatu "Trükk on tore" 2008.
Suured tänud toetuste eest Eesti Kultuurkapitale ja TYPA trüki- ja paberikunstikeskusele.

 Avamine 9.juuni 2023, kell 18.00; TYPA trüki- ja paberikunstikeskuse paberikunsti ruumis, Tartu, Kastani 48f.

Näitus on üleval 09.06.23 - 30.07.23.
_____________________________
 The exhibition "FragMental" by Eve Eesmaa invites you to TYPA Printing and Paper Art Center to see the artist's experimental graphic compositions.

The current time is characterized by breaking boundaries, unconventionality, selective memory... Combining different perspectives, beliefs, judgments, styles, and genres has become more important than ever. By breaking down and reassembling fragments of thoughts, memories, and phrases, new and sometimes repetitive rhythms, situations, visions, branches, and convergences emerge. The original idea disappears, the following appears and renews itself between the juxtaposed fragments. Organized and arranged structures create new visions by breaking, displacing, reminding, and forgetting previous harmonies or contradictions.
Endeavours at TYPA Printing and Paper Art Center have allowed Eesmaa to integrate various possibilities of printmaking in a more diverse way: intaglio prints scratched and etched into metal, linocuts, typographic letterforms, and relief-surfaced ready-made materials. Through experimentation, the artist has reached the visual representation of the eclectic nature and occasional absurdity of the surrounding world and encourages the audience to contemplate various topics.

These peculiar and technically somewhat unconventional graphic works have attracted attention and have been featured in numerous prestigious graphic art competitions outside of Estonia, including the United States, Argentina, Australia, Bulgaria, Egypt, China, Spain, Indonesia, England, Italy, Japan, Canada, Colombia, Lithuania, South Korea, Latvia, Malaysia, Mexico, Poland, France, Northern Ireland, Romania, Germany, Serbia, Finland, Turkey, and more. Eve Eesmaa has also received recognition, including being highlighted by the jury in the 2021 Miniature Graphics Competition on the theme "Water, Fire, Earth, Air / Diversity" in Argentina, Parana; winning the best work award at the Small Graphics Biennial "Messages from Matrixes" in Indonesia, Yogyakarta in 2018; being highlighted and commended by the jury in the contemporary graphics competition in Colombia, Bucaramanga in 2017; receiving a diploma at the Contemporary Graphics Biennial in Romania, Ploiesti in 2013; and winning the Tartu Women's Clinic Award in the charity project "Art for Children" in 2001, and more.

Eve Eesmaa is a member of the Estonian Artists Association, Estonian Free Graphic Artists Union, and Tartu Artists Association, as well as a leading lecturer at the Higher Art School Pallas and a teacher at the Tartu Children's Art School. She has compiled an instructional book on printmaking techniques called "Printing is Fun" in 2008.

Many thanks for the support from the Cultural Endowment of Estonia and TYPA Printing and Paper Art Center.

The exhibit opening takes place on June 9, 2023, at 6pm, in the paper art room of TYPA Printing and Paper Art Center, Tartu, Kastani 48f.
 The exhibition is open from 09.06.23 - 30.07.23.

Teised üritused

Info

Kuupäev: 09. 06. 23 - 30. 07. 23

Kell: 12:00 - 18:00

Koht: TYPA

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Facebook