KINO // Käsiladumise demo ja filmiõhtu TYPAs / Typesetting Demo and Movie Night at TYPA

7. veebruaril saab TYPAs näha käsiladumise demo, misjärel alustame trükiteemaliste filmiõhtute sarjaga!

 Esimesena kavas TYPA direktori Charlotte Biszewski "Bristol: Set in Print".
Kunstinädala raames kutsume kõiki huvilisi vaatama, kuidas kõrgtrüki jaoks tähti kokku laotakse ja tutvustatakse ka sellealaseid katalooge Arnold Everausi kogust. Trükkimisel saab ka ise käed külge panna ja värskelt pressi alt tulnud trükise endaga kaasa võtta!
 Kava 07.02
- 18:00 Käsiladumise demo ja kataloogide esitlemine
- 18:45 Charlotte Biszewski film "Bristol: Set in Print" (filmi juhatab sisse autor ise, filmi kestvus 45min)
*Film on inglise keeles, ilma eestikeelsete subtiitriteta

 Osalemine tasuta!


 "Bristol: Set in Print" toob kokku erinevad trükikunsti professionaalid Bristolist ja toob fookusesse erinevad trükipressid, viies meid läbi nende masinate teekonna, mis kunagi olid tehnoloogiliste edulugude eesrindel, ent täna suuresti hoitud vaid passiivselt muuseumikogude osana.
Charlotte Biszewski on õppinud multidistsiplinaarset graafikat Suurbritannias ning kaitsnud digitaalse ja eksperimentaalse graafika erialal doktorikraadi Wrocławi Kunstiakadeemias. Seejuures pälvis ta parima doktoritöö eest Grotowski stipendiumi. Ta on töötanud Suurbritannias, Brasiilias, Poolas, Norras ja Eestis ning on Mittetulundusühingu TYPA direktor.
- - - - -
 On the 7th of February we invite you to see a typesetting demo at TYPA, after which we'll kickstart our print-movie night series!
 First up: "Bristol: Set in Print", a documentary by TYPAs director Charlotte Biszewski
As part of the Art Week, you're invited for a typesetting demo and we'll also introduce related catalogs from the Arnold Everaus collection. You can also try out letterpress printing on your own and take with you the self-made print fresh off the print press!
 Schedule 07.02
- 6:00pm Typesetting demo and presentation of catalogues
- 6:45pm Charlotte Biszewski's "Bristol: Set in Print" (introduction by the author, length 45min)
*The film is in English, without Estonian subtitles

 Participation is free!


 "Bristol: Set in Print" brings together different printmaking professionals from Bristol, UK who give insight into various printing machines, taking us through the journey of these machines that were once active at the forefront of technological advances but now remain preserved passively as part of museum collections.
Charlotte Biszewski is currently the director of TYPA centre and is leading an exciting array of innovative actions and initiatives, seeking to combine digital technology with the tactile and traditional world of print. She has studied multidisciplinary graphics in Great Britain and defended her doctorate in digital and experimental graphics at the Academy of Arts in Wrocław. She was awarded a Grotowski scholarship for the best doctoral thesis.
Poster Design: Merilin Metsamaa

Teised üritused

Info

Kuupäev: 07. 02. 24

Kell: 18:00 - 20:00

Koht: TYPA

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Facebook