TYPA esimene suvekool // TYPA's First Summer School

 TYPA esimeses suvekoolis saavad kõik trüki- ja fotograafiahuvilised osaleda viie päeva jooksul kahel kursusel. Suvekoolis saad valmistada kunstipärase trükiraamatu ja meisterdada vanast raamatust nõelaaugukaamera. Huvilistel on võimalus valida ühe kursuse või osaleda mõlemal. Suvekool viiakse läbi inglise keeles.

Ühe kursuse hind 140€, tudengitele 120€. // Kahel kursusel osaledes hind 220€, tudengitele 200€. *Hinnad ei sisalda toitlustust ega majutust Tartus.

 Registreerumiseks palume kirjutada aadressile typa@typa.ee, tähtaeg 10. juuli 2023.
Kohtade arv on piiratud.
 
KURSUS 1: RAAMATUST NÕELAAUGUKAAMERA
Nõelaaugufotograafia ulatub tagasi fotograafia juurte juurde. See on lihtne fototehnika, kuid õpetab valguse ja varju põhiprintsiipe. Pikad säriajad sunnivad inimest peatuma ja mõtlema ümbritseva maailma nägemisele teistsugusena. Kursusel tehakse kunsti taaskasutatavatest materjalidest ehk valmistatakse vanast raamatust nõelaaugukaamera.
 
KURSUSE KAVA:
Esmaspäev, 24.07
- TYPA giidituur
- Sissejuhatus nõelaaugukaamera tehnikasse
- Tsüanotüüpia töötuba
Teisipäev, 25.07
- Raamatust nõelaaugukaamera ehitamise töötuba
- Pimiku põhitõed
Kolmapäev, 26.07
- Nõelaaugukaameraga pildistamise töötuba
- Raamatust nõelaaugukaamera ehitamise jätk
- Suvekooli lõpetamine ja tööde esitlus
Kestus kokku 15 h (15 x 60 min) = 20 akadeemilist tundi (45 min)

 Juhendaja Joonas Ahtikallio (Soome) on Jyväskylä Loova Fotograafia Keskuse juhatuse liige. Ta annab analoog- ja nõelaaugufotograafia kursusi. Ühtlasi arendab ta piltide ilmutamiseks kaasaegset ja jätkusuutlikku, taimedel põhinevat meetodit. Ta on olnud vahetusüliõpilane Tartus ning peab seda linna kunstniku jaoks eriti inspireerivaks.
Joonas Ahtikallio kursust toetab Soome Instituut.

KURSUS 2: TRÜKIKUNSTI JA KÖITMISE ERIKURSUS
Kursus avardab teadmisi trükikunstist ja raamatu köitmisest läbi praktiliste tegevuste. Kursusel valmistab iga osaleja endale Kontsertiina-köites raamatu, millel on tsüanotüüpia tehnikas kaaned ning sees linoollõikes pildid või käsitsi laotud tekst.
 
KURSUSE KAVA:
Neljapäev 27.07
- TYPA giidituur koos tutvustava seansiga reljeeftrükist ja kirjatüübist
- Tsüanotüüpia töötuba
Reede, 28.07
- Sissejuhatus käsiladumisse ja ladumise töötuba
- Ühistööna raamatu kõrgtrükk TYPA ajaloolistel trükimasinatel
Laupäev, 29.07
- Raamatu köitmise töötuba I, õpime Kontsertiina-köidet
- Raamatu köitmise töötuba II, õpime põhilise õmblustehnika kõvakaanelise raamatu köitmiseks
- Suvekooli lõpetamine: tööde esitlus
Kestus kokku 15 h (15 x 60 min) = 20 akadeemilist tundi (45 min)

 Juhendaja Charlotte Biszewski (TYPA) on õppinud multidistsiplinaarset graafikat Suurbritannias ning kaitsnud digitaalse ja eksperimentaalse graafika erialal doktorikraadi Wrocławi Kunstiakadeemias. Seejuures pälvis ta parima doktoritöö eest Grotowski stipendium. Ta on töötanud Suurbritannias, Brasiilias, Poolas, Norras ja Eestis ning on Mittetulundusühingu TYPA juhatuse liige.
_________________

 For TYPA’s first summer school, we have prepared two five day courses for those interested in printing and photography. During the summer school you can create an artistic printed book and a pinhole camera from an old book. Those interested can choose one course or participate on both. The summer school is conducted in English.
The price for one course is €140, €120 for students. // When participating in both courses, the price is €220, for students €200. *Prices do not include meals and accommodation in Tartu.
 To register, please write to typa@typa.ee, deadline is July 10, 2023. The number of participants is limited.
 COURSE 1: FROM BOOK TO PINHOLE CAMERA
Pinhole photography goes back to the roots of photography. It’s a simple photography technique, but teaches the basic principles of light and shadow. Long exposure times force a person to stop and think about seeing the world from a different perspective. In this course, art is made from recycled materials, i.e. a pinhole camera is made from an old book.
 COURSE SCHEDULE:
Monday, 24.07
- TYPA guided tour
- Introduction to pinhole camera technology
- Cyanotype workshop
Tuesday, 25.07
- Workshop on building a pinhole camera from a book
- Darkroom basics
Wednesday, 26.07
- Pinhole camera photography workshop
- Continuing building a pinhole camera from a book
- Summer school graduation: presentation of works
Total duration of the course is 15 h (15 x 60 min) = 20 academic hours (45 min)
 Instructor Joonas Ahtikallio is an analogue photographer from Finland. He is a board member of the Jyväskylä Creative Photography Center and teaches analogue and pinhole photography courses. He is currently developing a modern and sustainable plant-based method for developing images. Ahtikallio has been an exchange student in Tartu and considers this city particularly inspiring for an artist.
Joonas Ahtikallio’s course is supported by the Finnish Institute.
 COURSE 2: SPECIAL COURSE IN PRINTING ART AND BINDING
In this course you can expand your knowledge of printing art and book binding through practical activities. During the course, each participant prepares a concertina-bound book with cyanotype covers and linoleum cut pictures or hand-laid text inside.
 COURSE SCHEDULE:
Thursday, 27.07
- TYPA guided tour
- Introduction session looking at relief printing and letterpress
Cyanotyping workshop
Friday, 28.07
- An introduction to basic typesetting and typesetting workshop
- Printing a collaborative letterpress book on our historic printing machines
Saturday, 29.07
- Bookbinding workshop I, learning one style of accordion binding
- Bookbinding workshop II, learning a basic stitch, hardcover bound book
- Presentation of final works
Total duration of the course 15 h (15 x 60 min) = 20 academic hours (45 min)
 Instructor Charlotte Biszewski has studied multidisciplinary graphics in Great Britain and defended her doctorate in digital and experimental graphics at the Academy of Arts in Wrocław. She was awarded a Grotowski scholarship for the best doctoral thesis. Charlotte has worked in Great Britain, Brazil, Poland, Norway and Estonia and is a member of the board of the non-profit organization TYPA.

Teised üritused

Info

Kuupäev: 24. 07. 23 - 29. 07. 23

Kell: 12:00 - 18:00

Koht: TYPA keskus

Pilet: 120€ - 140€

Kontakt: