TÖÖTUBA // Elīna Vītola parfümeeritud kehamaalingu töötuba

Kogo galerii näituse “Triquetra” publikuprogramm

15. juuli kell 16

 Elīna Vītola parfümeeritud kehamaalingu töötuba

Grupinäituse “Triquetra” viimasel päeval on võimalus osa võtta näitusel osaleva kunstniku, Elīna Vītola, parfümeeritud kehamaalingu töötoast. Üheskoos värvitakse Elīna juhendamisel lõhnavate kehavärvide ja pintslitega enda (või sõprade, pere, tuttavate) kätele, jalgadele või nägudele väikseid või suuri abstraktseid pilte. Kunstioskus pole oluline ning töövahendid on meie poolt. Tule, lase loovus valla ning naudi lõhnastatud kehakaunistusi terveks õhtuks!

NB! Töötoas kasutatakse parfüümi. Töötuba toimub küll vabas õhus, aga allergikutel või migreenikutel osalemine omal vastutusel.

Elīna Vītola (sünd 1986) on Riias elav ja töötav kunstnik. Tema kontseptuaalne, visuaalselt ilmekas looming ulatub maalidest kuni keerukate ühisinstallatsioonideni, kuhu on kaasatud paljud teised kunstnikud ja loomeinimesed. Läti Kunstiakadeemias bakalaureuse- ja magistriõppes klassikalist maalikunsti õppinud Vītola on võtnud maali endale loometeekonnale kaaslaseks, mille abil harutada lahti nii enda kunstnikuidentiteedi kui ka laiema kunstimaailmaga seotud küsimusi ning luua uusi platvorme teistele kunstnikele. Ta on töötanud nii kunstniku kui ka kuraatorina Monumental Cafes ja Riia galeriis Low Gallery.

 Töötuba kuulub Kogo galeriis üleval oleva grupinäituse “Triquetra” (26.5.–15.7.2023) publikuprogrammi. Üritus toimub inglise ja eesti keeles ning on kõigile tasuta. Kohapeal saab lisaks töötoale vaadata näitust, maitsta jahutavaid jooke ning uudistada meie uuenenud raamatupoodi.

Uurides, kuidas võiks terviklikkuse teemat käsitleda kunsti pakutavate vahenditega, on kuraator Šelda Puķīte kutsunud kokku kolm kunstnikku – Darja Popolitova, Sabīne Vernere ja Elīna Vītola –, kellest igaüks on loonud omaenda maagilise kolmnurksõlme. Näituse pealkiri „Triquetra“ viitab iidsele keldi sümbolile, mis on eri ajastutel ja kultuurides tähistanud kolmsuse väge.
Näitus kuulub Kogo galerii aasta programmi „Kväärime ära”. Selle pealkirja alla mahub kõik, mis on voolav, erinev, tuvastamatu, kohatu, marginaalne ja ebamugav, programmi raames leiavad käsitlust sellised teemad nagu sõprus, loodus, maagia, sugu ja läbikukkumine.

Loe näituse kohta ja vaata töid: https://www.kogogallery.ee/ee/naitused/triquetra/
Üritust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tartu linn.
[ENG]
“Triquetra” public programme
15th of July at 4 p.m.
 Elīna Vītola’s fragranced body painting workshop

On the last day of the group exhibition "Triquetra", we invite you to take part in the fragranced body painting workshop of the artist participating in the exhibition, Elīna Vītola. Together, under Elīna's guidance, participants will paint small or large abstract pictures on each other’s (or friends, family, acquaintances') hands, feet or faces with scented body paints and brushes. Artistic skills are not important, and the supplies are provided by us. Come, unleash your creativity and enjoy some fragranced body decorations for the whole evening!
NB! Perfume is used in this workshop. The workshop takes place in the open air, but allergy sufferers or migraine sufferers may participate at their own risk.

Elīna Vītola (b. 1986) is an artist based in Riga. Her conceptual and visually vibrant work varies from paintings to complex communal installations involving several other artists and creative practitioners. Classically trained as a painter at the Art Academy of Latvia (BA and MA), Vītola has taken up this medium as a companion in her artistic journey to disentangle some issues that are connected with her identity as an artist and the art world in general and to build new platforms for other artists. She has worked both as an artist and as a curator in organisations such as the Monumental Cafe and Low Gallery in Riga.

 This workshop is part of the public programme of the group exhibition "Triquetra" (26.5.–15.7.2023) in Kogo gallery. The event is held in English and Estonian and is free of charge. On site, in addition to the workshop, you can see the exhibition, enjoy some cooling drinks and explore our renewed bookshop.

To exercise our thoughts on wholesomeness through art, curator Šelda Puķīte has summoned three artists – Darja Popolitova, Sabīne Vernere and Elīna Vītola – to create a magical triune knot of their own. The title of the exhibition, Triquetra, is borrowed from the name of an ancient Celtic symbol that has been used through different periods and cultures to indicate the power of three.
The exhibition is part of Kogo Gallery’s this year’s programme Queer It Up. This title celebrates all that is positioned as fluid, different, unidentifiable, glitchy, marginal and uncomfortable. Topics like friendship, nature, magic, gender and failure will be tackled within the programme.

Read about the exhibition and check out the artworks: https://www.kogogallery.ee/en/exhibitions/triquetra/
This workshop is supported by the Cultural Endowment of Estonia and the city of Tartu.

Teised üritused

Info

Kuupäev: 15. 07. 23

Kell: 16:00 - 18:00

Koht: Kogo galerii 

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Facebook