TEH #97 – KONVERENTS “ARTS OF SURVIVAL"

(English language event HERE)


Aparaaditehasel on suur au ja rõõm sel kevadel võõrustada üle-euroopalise kultuuritehaste võrgustiku Trans Europe Halles konverentsi pealkirjaga “Arts of Survival”.

Mis on Trans Europe Halles?

Trans Europe Halles (TEH) on üks Euroopa vanimaid kultuurikoostöövõrgustikke, mis ühendab enam kui 160 organisatsiooni 40 Euroopa riigist. Võrgustiku eesmärgiks on toetada  kogukondlikke ettevõtmisi, kes soovivad puhuda elu sisse hüljatud paikadele, et anda neile uus elu kogukonnakeskuste ja kultuurimajade näol. Lisaks on TEHi eesmärgiks seista sotsiaalse, ruumilise ja keskkondliku õigluse eest ning toetada selles ka oma liikmeid.

Trans Europe Hallesi põhilisteks tegevusteks on erinevate Euroopa Liidu projektide vahendamine ja nendes osalemine, võrgustiku liikmetele suunatud erinevate arenguprogrammide välja töötamine ja pakkumine, huvikaitse, konverentside korraldamine. Kuna võrgustiku liikmed on oma profiililt küllalt erinevad, siis varieeruvad ka TEHi projektide ja programmide teemad keskkonnasäästlikust renoveerimisest, vaimse tervise toetamise ja noorsootöö edendamise ning vähemuste ja alaesindatud kogukondade kaasamiseni. Võrgustiku liikmed on kolmanda sektori organisatsioonid, kes tegutsevad kultuuri või sotsiaalse aktivismi valdkonnas ning toimetavad endistes mahajäetud hoonetes, andes oma tegevuse kaudu uut hingamist nii ajaloolistele hoonetele kui tervetele linnaosadele ja kogukondadele.

Hetkel on võrgustikul üle 160 liikme enam kui 40 riigist. Kuigi võrgustiku põhiliikmelisuse moodustavad Euroopa organisatsioonid, on viimastel aastatel on üha tihedamat koostööd arendatud ka kolmandatest riikidest pärit organisatsioonidega. MTÜ Aparaaditehas on Trans Europe Halles võrgustiku liige olnud alates 2018 aastast.

Konverents

TEHi kevadkonverents kannab kultuuripealinnalt laenatud pealkirja “Arts of Survival” ning uurib ja avastab nelja toimumispäeva jooksul kultuuritehaste ellujäämisstrateegiaid ja võimalusi käimasolevate kriiside keskel, kuid lisaks ka kogukonnakeskuste rolli ja ülesandeid vaba ja demokraatliku ühiskonna toetamisel. Konverentsi programm koosneb ligi 30 erinevast loengust, töötoast, paneeldiskussioonist, võrgustumissessioonist, millele lisanduvad Tartut ja Aparaaditehase piirkonda tutvustavad tuurid ning kohalikku kultuurielu tutvustav meelelahutusprogramm. Konverentsil astuvad üles kõnelejad Eestist, UK’st, USA’st, Slovakkiast, Itaaliast, Rootsist, Saksamaalt ja mujalt.

Konverentsi täpse kava avaldame aprilli jooksul. Oleme kava ehitanud üles nii, et võrgustikuvälistele külastajatele on enim huvipakkuv päev reede (31.05), kuhu saab osta ka päevapileti. 

   PROGRAMM NÜÜD TÄIES MAHUS AVALIK!


Lisainfo:
Trans Europe Hallesi koduleht – LINK
Konverents TEHi kodulehel – LINK
Facebooki event – LINK

Pileteid saab soetada  SIIT

Konverentsi toimumist toetavad Tartu linn, Eesti Kultuurkapital, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tartu 2024

Teised üritused

Info

Kuupäev: 30. 05. 24 - 02. 06. 24

Kell: 14:00 - 15:00

Koht: Aparaaditehas

Pilet: 60€ – 200€

Kontakt:

karmen@aparaaditehas.ee