TEATER // ÜMBERLÜLITUS / Urmas Lüüs "Tädi Õie 65.sünnipäev"

Kallis kaasteeline!
Oled oodatud tähistama minu 65. eluaasta saabumist. Aastad tulevad, aastad lähevad, nendega ühes mured ja rõõmud. Koos oleme söönud mitu puuda soola, koos naernud, koos nutnud. Nüüd on aeg seda kõike meenutada.
Sinu Õie


“Tädi Õie 65. sünnipäev” on eksistentsiaal-utoopiline komöödia ühes vaatuses. Tegevus toimub installatiivses, kaht korrust läbivas elamises. Publik saabub peole, Õie korter on küll kitsas, kuid seltsis segasem. Tähistagem koos elatud aastaid, vaadakem otsa mineviku valudele ja oleviku olemisele. Tsiteerides laulusõnu: noorus on ilus aeg, noorus ei tule iial tagasi!
Urmas Lüüs (s. 1987) on kunstnik ja disainer, kes tegutseb visuaalse kunsti ja etenduskunstide piiridel. Oma loomingus seob ta meediumiüleseks tervikuks video, keha, performance‘i, kontseptuaalselt laetud tarbeobjektid, foto, skulptuuri, sõna ja heli. Ta on omandanud Eesti Kunstiakadeemias sepakunsti erialal bakalaureuse- ja magistrikraadi. Urmas Lüüs juhendab tudengeid Eesti Kunstiakadeemias, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Etenduskunstide osakonnas ja Göteborgi Ülikooli metalliosakonnas. Varasemalt on ta õpetanud ka Rietveldi Akadeemias Hollandis, Hiina Kunstiakadeemias, Silpakorni Ülikoolis Tais ja Hiko Mizuno Kolledžis Jaapanis. Samuti kirjutab ta kunsti, disaini, teatri ja kaasaegse käsitöö teemadel erinevatele kultuuriväljaannetele.

Autor ja lavastaja: Urmas Lüüs
Ruumide looja: Marko Odar
Esemete looja: Hans-Otto Ojaste
Helikunstnik: KIWA
Valguskunstnik: Henry Kasch
Dramaturg: Joanna Kalm
Etendaja: Mari Mägi või Kaja Lindal
Projektijuht: Eneli Järs
Kaasprodutsendid: Urmas Lüüs ja Kanuti Gildi SAAL
Toetaja: Eesti Kultuurkapital, Tütar galerii, Eesti Kunstiakadeemia
Tänud: S.S. Fabrique
Esietendus: 5. aprill 2024 Kanuti Gildi SAALis
Kestus: 90´
Eesti keeles


///


Dear friend!
Join us as we celebrate my 65th year of life. Years come and go, and with them worries and joys. Together we´ve gone through mill, we´ve laughed, we´ve cried. Now it´s time to reminisce over it all.
Yours truly
Aunt Õie


"Aunt Õie's 65th Birthday" is an existential-utopian comedy in one act. It takes place in an installational, two-floor living space. The audience arrives at the party, Õie's apartment is cramped, but the more the merrier. Let's celebrate the years we lived together, let's look at the pains of the past and the being of the present. As the quote goes: youth is a beautiful time, youth never comes back!

Urmas Lüüs (b. 1987) is an artist and designer who works on the borders of visual art and performing arts. In his work, he combines video, body, performance, conceptually charged consumer objects, photo, sculpture, word and sound into a cross-media whole. He has acquired a bachelor's and master's degree in blacksmithing at the Estonian Academy of Arts. Lüüs supervises students at the Estonian Academy of Arts, the Performing Arts Department of the Viljandi Academy of Culture and the metal arts department of the University of Gothenburg. In the past, he has also taught at the Rietveld Academy in the Netherlands, the Chinese Academy of Arts, Silpakorn University in Thailand and Hiko Mizuno College in Japan. He also writes about art, design, theater and contemporary crafts for various cultural publications.'

Author and director: Urmas Lüüs
Creator of the space: Marko Odar
Creator of the objects: Hans-Otto Ojaste
Sound design: KIWA
Light design: Henry Kasch
Dramaturgy: Joanna Kalm
Performer: Mari Mägi or Kaja Lindal
Project manager: Eneli Järs
Co-production: Urmas Lüüs ja Kanuti Gildi SAAL
Support: Cultural Endowment of Estonia, Tütar gallery, Estonian Academy of Arts
Thanks: S.S. Fabrique


Premiere: 5.04.2024 at Kanuti Gildi SAAL
Length: 90´
In Estonian


Teised üritused

Info

Kuupäev: 22. 05. 24

Kell: 19:00 - 20:30

Koht: Armastuse saal

Pilet: Välja müüdud

Kontakt:

Facebook