TEATER // Bakhandid: vestlusõhtu - Usk ja Võim

Valmistudes Liisbeth Horni ja Elina Masingu maikuus esietenduvaks lavastuseks "Bakhandid" – julge ja väljakutsuv uurimus Euripidese tragöödia tänapäevasest aktuaalsusest – kutsume sind osalema loomingulises protsessis! Võta osa avalike vestluste sarjast, mida kureerivad koostöös Tartu 3D kogudus ja etenduses osalevad Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia noored etenduskunstnikud.

Kolmas aruteluõhtu on "Usu võim ja võimu usk". Usul on läbi aegade olnud oma vägi ja võim. Ja võimul on ikka oma usk ja kogukond. Samal ajal tuleb tunnistada usuvabadust. Eesti põhiseadus kinnitab: "Kuulumine kirikutesse ja usuühingutesse on vaba. Riigikirikut ei ole. Kedagi ei tohi sundida neid muutma." Kuidas selliste põhimõtete järgi ühiskonnaelu korraldada? Kuidas peaksid omavahel suhtlema võimu- ja vaimuelu kandjad?

Selle üle arutlevad noorte küsimustele vastates peapiiskop Urmas Viilma, usuvabaduse spetsialist Merilin Kiviorg ja kirikuajaloolane Priit Rohtmets.

Vestlusõhtut korraldavad Meego Remmel, Gretten Vaga, Getriin Kotsar, Tuuli Torop ja Isabel Laiapea.

Vestlusõhtute sari jätkub:
6. MAI – etendusjärgne kokkuvõtlik vestlusring lavastajatega (Klubi Gutenberg)
Üheskoos uurime igavikulist ja kaasaegset, tuues kokku kristlike noorte, teatritudengite ja eri kogukondade vaatenurki, et üksteist paremini mõista ning tuua avaliku ruumi avatud ja konstruktiivset dialoogi.

Kui mingil põhjusel ei saa sel õhtul kohale tulla, siis ei maksa muretseda! Kõik üritused salvestatakse ja jagatakse hiljem veebis.

Vestlusringid on eestikeelsed.

Piiratud ligipääs liikumispuudega inimestele: Gutenbergi saal asub 4. korrusel ja sinna pääseb ainult treppidest.

Kuidas saada ühistranspordiga Aparaaditehasesse?
Linnaliini bussil peatus Pauluse (liinid 1, 2, 8, 10, 11, 12)
Lisaks peatuvad Pauluses erinevad maakonna- ja kaugliinid!

“Bakhandid” on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. Euroopa kultuuripealinna tegemisi toetavad A. Le Coq, Delfi Meedia, Topauto ja Lux Express.

***

In preparation for the May premiere of Liisbeth Horn's and Elina Masing's production of The Bacchae - a bold and challenging exploration of the contemporary relevance of Euripides' tragedy - we invite you to participate in the creative process! Take part in a series of public talks, curated in collaboration with the Tartu 3D Congregation and the young performing artists of the University of Tartu Viljandi Academy of Culture.

The third discussion evening is "The power of faith and the faith of power". Throughout the ages, faith has had its own power and authority. And power still has its faith and its community. At the same time, religious freedom must be recognised. The Estonian Constitution affirms: "Belonging to churches and religious associations is voluntary. There is no state church. No one may be forced to change them." How can we organise social life according to such principles? How should the holders of power and the clergy interact?


Answering the questions of the youth, archbishop Urmas Viilma, specialist of religious freedom Merilin Kiviorg and church historian Priit Rohtmets will discuss this.

The discussion evening will be organised by Meego Remmel, Gretten Vaga, Getriin Kotsar, Tuuli Torop and Isabel Laiapea.

The series continues:
6. MAY - post-performance wrap-up discussion with the directors (Klubi Gutenberg)
Together we will explore the everlasting and the contemporary, bringing together the perspectives of Christian youth, theatre students and different communities to better understand each other and bring open and constructive dialogue into the public space.

If for some reason you can't make it that evening, don't worry! All events will be recorded and shared online afterwards.

The talks will be in Estonian.

Limited access for people with reduced mobility: the Gutenberg Hall is on the 4th floor and can only be accessed by stairs.

How to get to Aparaaditehas by public transport?

City bus stop Pauluse (lines 1, 2, 8, 10, 11, 12).

In addition, various regional and long-distance buses stop in Paulus!

"The Bacchae" is part of the main programme of the European Capital of Culture Tartu 2024. The European Capital of Culture is supported by A. Le Coq, Delfi Media, Topauto and Lux Express.

Teised üritused

Info

Kuupäev: 06. 04. 24

Kell: 17:00 - 18:30

Koht: Klubi Gutenberg

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Facebook