TEATER // Bakhandid / Masing & Horn

εὐοῖ εὐοῖ εὐοῖ

Ioo,
kuulake mind, kuulake häält,
Ioo, ioo, jälle kutsun,
ma Seméle ja Zeusi poeg.

(...)

Aah, aah,
kohe Pentheúse
maja kokku variseb, puruneb.
Oo, Dionysos on majas,
austage teda!
Austame, oo.*

*“Bakhandid” 575–590, tlk Anne Lill


Teeba kuningas Pentheús keeldub uskumast, et tema tädipoeg Dionysos on Zeusist maailma sündinud ja üritab veinijumala kultust hävitada. Vastutasuks vallutab Dionysos Teeba naiste meeled, kes oma kodukolde juurest bakhanaalile lahkuvad. Järgnevad brutaalsed, orgastilised pidustused, mis on määratud jõudma traagilise lõpplahenduseni. Lavastajad uurivad vertikaalsete võimusuhete ühiskonna eskapismi haripunkti: kui Vana-Kreekas pakkus vajalikku väljapääsu reaalsuse küüsist kultuse juht Dionysos, siis kes/mis asendab veinijumalat nüüd?

Lavastuse põhimotiivideks on:
(。)(。) soo- ja võimusuhted
(。)(。) usk
(。)(。) rituaalsus
(。)(。) ekstaas.

Loomeprotsessile eelnevad avalikud vestlusõhtud 2024. aasta alguses, mida korraldavad TÜ VKA tudengid, Tartu 3D koguduse noored ja lavastuse tiim. Vestlusõhtutest saavad tasuta võtta osa kõik huvilised ning iga kohtumise fookuses on üks lavastuse kesksetest teemadest.

Lavastajad: Elina Masing, Liisbeth Horn
Loovprodutsent: Greeta Võsu
Produktsiooni assistent: Gertrud Soone
Dramaturg: Hendrik Kaljujärv

Etendajad: Elina Masing, Liisbeth Horn, TÜ VKA etenduskunstide õppekava III kursuse tudengid (Aleks Mathias Viidik, Elina Soosaar, Getriin Kotsar, Gretten Vaga, Isabel Laiapea, Kärt Kokkota, Kristin Kalam, Keiti Leon, Oskar Viirand, Pamela Ebber, Ria Ranniku, Tuuli Torop)
Lava- ja kostüümikujundus: Pire Sova
Helikujundus: Kenn-Eerik Kannike
Helitehnik: Laura Sinimäe
Valguskujundus: Karmi Pikkma
Partnerid: TARTU 2024, Aparaaditehas, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Cruffin Saiatehas, Kohvik Puhvet, Kanarbiku Veinitalu

Piiratud ligipääs liikumispuudega inimestele: Gutenbergi saal asub 4. korrusel ja sinna pääseb ainult treppidest.

Kuidas saada ühistranspordiga Aparaaditehasesse?
Linnaliini bussil peatus Pauluse (liinid 1, 2, 8, 10, 11, 12)
Lisaks peatuvad Pauluses erinevad maakonna- ja kaugliinid!

Projekt “Bakhandid” on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. Euroopa kultuuripealinna tegemisi toetavad A. Le Coq, Delfi Meedia, Topauto ja Lux Express.
***
εὐοῖ εὐοῖ εὐοῖ
Io! Hear me, hear me as I call you.
Io! Bacchae! Io Bacchae!
Io! Io! I’m calling out again—
the son of Semele, a child of Zeus!

(...)

Ai! Soon Pentheus’ palace
will be shaken into rubble.
Dionysus is in the house—revere him.
We revere him, we revere him.

*"Bacchae" 575-590, translated by Ian Johnston

Pentheus, King of Thebes, refuses to believe that his nephew Dionysus is born of Zeus and tries to destroy the god of wine's cult. In response, Dionysus captures the minds of the Theban women, who leave their homes for the bacchanal. A brutal, orgiastic celebration ensues, destined to reach a tragic conclusion. The directors explore the climax of escapism in a society of vertical power relations: if in ancient Greece the cult leader Dionysus offered the necessary escape from reality, who/what replaces the god of wine now?

The main motifs of the production are:
(。)(。) gender and power relations.
(。)(。) faith
(。)(。) rituality
(。)(。) ecstasy.

The creative process will be preceded by public discussions at the beginning of 2024, organised by students of the University of Tartu’s Viljandi Culture Academy Faculty of Performing Arts, young people from Tartu 3D Church and the production team. The talks will be free of charge for everyone and will each focus on one of the central themes of the production.

Directors: Elina Masing, Liisbeth Horn
Creative producer: Greeta Võsu
Production assistent: Gertrud Soone
Dramaturge: Hendrik Kaljujärv

Performers: Elina Masing, Liisbeth Horn, students of the Performing Arts Department of Tartu University Viljandi Culture Academy (Aleks Mathias Viidik, Elina Soosaar, Getriin Kotsar, Gretten Vaga, Isabel Laiapea, Kärt Kokkota, Kristin Kalam, Keiti Leon, Oskar Viirand, Pamela Ebber, Ria Ranniku, Tuuli Torop)

Stage and costume design: Pire Sova
Sound design: Kenn-Eerik Kannike
Sound Technician: Laura Sinimäe
Lighting design: Karmi Pikkma

Partners: TARTU 2024, Aparaaditehas, University of Tartu Viljandi Culture Academy
Supported by: Cultural Endowment of Estonia, Cruffin Croissanterie, Cafe Puhvet, Kanarbiku Winery
The performance is in Estonian, with access to a written English translation.
Limited access for people with reduced mobility: the Gutenberg Hall is located on the 4th floor and is accessible only by stairs.

How to get to Aparaaditehas by public transport?
City bus stop Pauluse (lines 1, 2, 8, 10, 11, 12).
In addition, various regional and long-distance buses stop in Paulus!

Theatre production "The Bacchae " is part of the European Capital of Culture Tartu 2024 main programme. The European Capital of Culture is supported by A. Le Coq, Delfi Media, Topauto and Lux Express.
***


Teised üritused

Info

Kuupäev: 12. 05. 24

Kell: 19:00 - 22:00

Koht: Klubi Gutenberg

Pilet: 21.50€

Kontakt:

Facebook