Teadlaste öö TYPAs

// ENGLISH BELOW //

Tänapäevases maailmas kuuleme tihti mõisteid nagu 'jätkusuutlikkus', 'kliimamuutused', 'saaste' jm. Kuigi need teemad ja keskkonnateadlikkus üldiselt on olulised, tahame selles töötoas keskenduda bioloogilise skaala teises otsas asuvale. Sellele kõige väiksemale infohulgale, mis teeb inimesest inimese ja maailmast maailma.

Desoksüribonukleiinhape ehk DNA sisaldab juhiseid kõikide elavate organismide struktuuri ja funktsioneerimise loomiseks. Töötoas valmistame käsitööpaberist DNA-mudelid ja õpime nende abil, kuidas on DNA molekulid struktureeritud ja rakkudesse 'pakitud'.

🧬 Kursuse eesmärk: seletada õpilastele, mis on DNA, kuidas see on struktureeritud ja kus asub; näidata kui palju kordi on genoom suurem rakust, mille sees ta asub.
🧬 Tegevus: DNA pabermudeli valmistamine ja DNA pakkimine.
🧬 Kestvus: 60-90 minutit.
- - - - -
Kursust juhendavad: Jelisaveta Dzigurski ja Stella Kangur
Tehnikad: käsitööpaberi valmistamine ja paberi voltimine
Grupi suurus: kuni 7 eelregistreerinud last
Vanus: 10-13-aastased
Kursuse keeled: eesti ja inglise
Hind: 4 €
Toimumisaeg: 25. september kell 17.00
Koht: TYPA keskus, Kastani 48f, Tartu
Registreerimine: https://forms.gle/amq8xq3Lb2DY1awb7

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

In today's world, we often hear terms like 'sustainability', 'climate change', 'pollution' etc. Although these are hot topics and environmental awareness is necessary, in these workshops we want to switch focus onto the other end of the biological scale of living things. The smaller information which makes up who we are and the world around us.

The deoxyribonucleic acid (DNA) contains the instructions for the structure and functioning of all living organisms. With the help of paper models this workshop will explore how the molecule of DNA is structured and built and where it is "packed" into cells.

🧬 Aim: explain to the students what is DNA, how is structured and where is situated; show how many times the genome is longer than the cell in which it is housed
🧬 Activity: making DNA paper model and packaging DNA
🧬 Time: 60-90 mins
- - - - -
Course leaders: Jelisaveta Dzigurski and Stella Kangur
Technique: papermaking, paper-folding
Group size: 7 pre-registered children
Ages: 10-13-year-olds
Language: English and Estonian
Prices: 4 €
Time: Friday, 25th of September, 17.00 - 19.00
Location: TYPA centre, Kastani 48f, Tartu
Registration: https://forms.gle/amq8xq3Lb2DY1awb7

Teised üritused

Info

Kuupäev: 25. 09. 20

Kell: 17:00 - 19:00

Koht: TYPA

Pilet: 4€

Kontakt: