TAVA2021 Helivisuaalne etendus "XPERIMENTAL": Henri Hütt & Algorütmid, Exotikdot, Tatsuru Arai

Festivali Tartu Valgus TAVA2021 eksperimentaalne audio-visuaalne etendus Aparaaditehase Armastuse saalis.
Esinevad:

 HENRI HÜTT & ALGORÜTMID
 MARIA PAZ / EXOTIKDOT
 TATSURU ARAI


 Osta pilet: https://www.piletilevi.ee/.../tava2021-xperimental.../


HENRI HÜTT & ALGORÜTMID
Performatiivne uudisteos “INFLUENCER”
Uues koostöös otsivad Henri Hütt ja helimuusika duo Algorütmid (Mihkel Tomberg ja Roland Karlson) mõjutus- ja mõjuvussuhteid. Performatiivse aktsiooni „Influencer“ fookuses on seisundite ning stseenide manipuleerimine mikrost makrosse, üldisest üksindusse. Kuidas pääseb mõjule seisund, milles kõik oluline asub valgusfookusest väljas? Kuidas suhestuvad külm valgus ja soe helimuusika?
Influencer on kui trikster, kelle maagilised võimed lubavad tal luua ilu ning teadmisi perfektsusest. Trikster on täiuslik. Tal on igapäeva võluritest kõrgem staatus, justnagu vanasti õukonna narril. Loodav aktsioon pöördub triksteri poole küsimustega, vajaduseta ise täiuslik olla.


Henri Hütt on (etendus)kunstnik, kelle loomingu spektrisse kuuluvad tehnoloogilise dominandiga etenduskunsti vormid, helilavastused, lavastatud näitused, kureerimine, kirjutamine, installatiivsete etenduste genereerimine ja muu tabamatu. Henri lähtub kestuses olemisest, sest kes palju teeb, see jõuab vähe ajalukku. Tema käesoleva kümnendi loominguliste variatsioonide seast leiab lavastusi, mis hõlmavad ja koondavad kõiki kohalikke teatreid ning etenduskunstikeskuseid, kuid leidub ka tühja ruumi mikrotonaalset värelust.
Abstraktsete rütmistruktuuride meistrite **Mihkel Tombergi** ja **Roland Karlsoni** erinevatest nägemustest sünnib omanäoline nüansirohke ja vastandeid siduv tervik, kus kohtuvad kõikvõimalike elektroonikastiilide variatsioonid. Algorütmide helikäekirja läbivaks lüliks on aga oma nime vääriliselt keerukad rütmitöötlused, mis pigem vabastavad raamidest, kui aitavad defineerida žanrikuuluvust. Nende elektrooniline helimuusika võib vastavalt valitsevale atmosfäärile olla nii ämbientlik sfäärides hõljumine kui ka saata nädalavahetuse peo akrobaatikat.
Algorütmid on loonud muusikat paljudele Henri Hüti lavastustele ning sellest on omakorda arenenud koostööd helilavastuste vallas, millest nimekamad on aset leidnud Kumu Öö ja Üle Heli festivalide raames. Kunstnikena tegeleb kolmik seostatult kaasaegse etenduskunsti laiendatud väljadega ning helikunstile keha andmisega.
MARIA PAZ / EXOTIKDOT
Maria Pazi looming toetub taju ja teaduse kokkupuutepunktile. Tundub, et kumbki neist ei esinda tegelikkust: esimene on subjektiivne, aga piiratud inimliku tajuvõimega, teine radikaalselt objektiivne, aga ajas pidevalt muutuv. Vastandades “tajutavat” “faktidega” suudab Maria kunsti kaudu genereerida “tõde”. Maria Pazi loomingus kordub universumi kontseptsioon, teaduse poolt jutustatud lugu, mida tajud on lasknud tal (meditatsiooni kaudu) kogeda. Kunstnikku paelub ka inimeste ja nende keskkonna vaheline suhe. Teadus ei ole suutnud meid enese väljasuretamise eest hoiatada ja meie teadlikkus ei ole jõudnud piisavalt kõrgele tasemele, et me süstemaatiliselt looduse tasakaalu ei rikuks.
Kuna tegelikkus ilmutab end samaaegselt paljudel eri tasanditel, on kunsti kogemisel tegemist mitmekihilise sündmusega. Maria eesmärk on luua publiku jaoks totaalseid kogemusi, mis vahel sisaldavad ka teoses osalemist/interaktiivsust. Ta kasutab selle saavutamiseks korraga eri tüüpi meediat nagu live performance, skulptuur, heli, valgus, elektroonika, tekst ja muusika. Autori sõnul on ta tajupiire avardades loonud ka söödavaid valgusinstallatsioone ja andnud välja kombatava kunstiraamatu. Tajudega seotud huvi tõttu on ta vahenditena korduvalt kasutanud valgust ja heli, sest neid saab käsitleda ”lainepikkustena”, mis kutsuvad esile meie kõige domineerivamad tajud.
https://www.exotikdot.com/about


TATSURU ARAI
Hüperseriaalne muusika helilisele/visuaalsele etendusele “THERMO-TON”
Helilisvisuaalne etendus THERMO-TON on hüperseriaalse muusika projekti/sarja neiljas osa. Projekti lähtekohaks on serialismi – olulise muusika komponeerimise meetodi 20. sajandil, mida kasutasid nt Arnold Schönberg, Karhleinz Stockhausen ja Pierre Boulez – ajalugu, lisades sellesse uusi tehnoloogiaid ja uusi perspektiive, sh tehisintellekti.
Muusikatehnoloogia ajaloos annab hüperseriaalne muusika uue mõõtme serialismi printsiibi kolmikule „strukturaalne“, „kompleksne“, „vali“. Need helid kompavad inimese audiovõimekuse, tunnetuse piire. Teos on loogiliseks jätkuks tema varasemale loomingule ja Tatsuru on selles jõudnud keerulisema ja kvaliteetsema tulemuseni, mis lahkab heli ja kvantenergia suhet nagu teaduslikku fiktsiooni. Audiovisuaalne sisu on pandud otseselt korreleeruma algoritmilise simulatsiooniga, näidates meile inimliku taju kaudu universumi füüsilist poolt.
Tatsuru Arai
2003-2009 helilooming (BA) Akira Nishimura, Toshio Hosokawa ja Sunao Isaji juhendamisel, Tokyo College of Music. 2007 heliloomingu meistriklass Bernhard Langi juhendamisel, Implus, Graz. 2009-2013 helilooming, arvutiprogrammeerimine ja multimeedia kunst (MA ) Wolfgang Heinigeri juhendamisel, Hanns Eisler School of Music Berlin.
Tema loomingut on esitatud rohkem kui 40 Euroopa linnas, aga ka Argentiinas, Mehhikos, Colombias, Tuneesias, Jaapanis jne. Tatsuru Arai põhiline kunstiline taotlus on ühendada klassikaline helilooming uue tehnoloogiaga, nagu ooperis „Vitruvian“ ja teoses „Trans-ages Music '', ja esitleda universumi põhiolemust tajutavate kogemuste kaudu. Inimese helitaju ehk füüsikaline nähtus, mis meid mõjutab, ning „geomeetriline struktuur“ kui alustala, mis aitab meil universumi olemust mõista. See on võimalus mõista universumit heli kaudu.
Alates 2016. aastast on Arai loonud hüperseriaalset muusikat, mis annab uue mõõtme serialismi printsiibi kolmikule „strukturaalne“, „kompleksne“, „vali“. Hüperseriaalne muusika on algoritmiline, tehnoloogia viimase sõna (nt tehisintellekt), mitte vaid inimmõistuse poolt loodud muusika. Käesolevat teost esitab Arai rohkem kui 60 linnas.
https://vimeo.com/608330031 

Teised üritused

Info

Kuupäev: 29. 10. 21

Kell: 21:00 - 23:00

Koht: Armastuse saal

Tasuta

Kontakt: