Taskuhäälingu “Kõnelev lehekülg” avalik salvestus

Neljapäeval, 21. märtsil kell 18.15 toimub Aparaaditehases (Kastani tänava poolt uks nr 2) noorte eesti mõtteloolaste taskuhäälingu "Kõnelev lehekülg" avalik salvestus, kus meie doktorant Pille Tekku kõneleb teemal "Nietzsche maastik: Mõteldes Ülo Matjusele ja eestikeelsele filosoofiale".

Pille Tekku: "Alustasin filosoofilise kirjanduse kogumist Friedrich Nietzschest kui ühest mõjukaimast, keelatumast ning Matjusele olulisest filosoofist, koostades digitaalarhiivis leiduvatest ajaleheväljavõtetest tekstiväljavõtetega koondbibliograafia, mida saavad Nietzsche-uurijad edasi kasutada. Ettekanne on nn maastikukontroll ehk selle tutvustus, mida varasematest ajalehtedest Nietzsche kohta leida on, ilmestatuna vahepaladega Nietzsche klaveriloomingust.

Kuidas tutvustada ja käsitleda kõige suuremat ja kõige väiksemat – ehk üht mõjukamat filosoofi ning kõige väiksemaid kirjutisi tema kohta?
Mida saab neist ajalehtedes trükitud erinevatest mõttekildudest järeldada, mis poleks liiga triviaalne ega samas meelevaldne?

Niipalju saab öelda, et Nietzsche tundub olevat üks vääritimõistetumaid, vastuolulisemaid filosoofe. See tuleb välja nii tema kohta kirjutatud ajaleheartikleid lugedes kui ka tema loodud muusikat kuulates.

Kuid võib-olla on selles vastandlikkuses siiski peidus mingi ühtsus?
Õhku jääb küsimus: Nietzsche maastik – ühtsus kontrastides? Las Nietzsche-uurijad uurivad edasi..."

Oma teist hooaega alustav saatesari "Kõnelev lehekülg" annab karjääri alustavatele mõtteloolastele võimaluse tutvustada oma uurimisteemat ja -protsessi isiklikust aspektist. Pärast salvestust on võimalik kõnelejale keerulisi küsimusi esitada ja seejärel siirduda üheskoos vabamasse õhkkonda, et neid küsimusi üheskoos lahata.

Saatesari valmib mõtteloo õppetooli ja IDA Raadio koostöös.

Teised üritused

Info

Kuupäev: 21. 03. 24

Kell: 18:15 - 20:00

Koht: Aparaaditehas

Pilet: Tasuta

Kontakt:

tartuphilosophy@ut.ee