PIDU // Gutenbergi kväärkräu / Gutenberg’s Queer Hullabaloo

(ENG below)

Taas on aeg vanarahva tarkusest kõige haigem tõde välja kududa ja tulla 4. novembril GUTENBERGI KVÄÄRKRÄULE.

Ootame kõiki madrisante, kardisante ja sugusante! Paneme maha korraliku müra - tulevad DJd, esinejad ja loomulikult DRAG SHOW!

Enne moosekantide etteasteid saavad soovijad hääled lahti laulda ja jalga keerutada karaokel.
Peol on kohal ka tätokakunstnikud.
Esinejatest on kindlasti kohal Supiköögi Poisid, kuid nimekiri täieneb!

Pidu algab kl 19 karaokega, kl 21 tulevad lavale esimesed esinejad!

 Piletihind on kl 19–21.00 5€, alates kl 21.00 tõuseb hind 10 euroni.

Üritus toimub Aparaaditehase Avatud Kultuuriplatvormi raames. Üritust toetab Tartu Linn.

PS! Tegu on kaasava sündmusega, mis püüab arvestada erinevate taustade ja veendumuste mitmekesisusega. Püüdleme kõigi austamise poole. Sündmusel ei diskrimineerita kedagi vanuse, nahavärvi, puude, soo, sooidentiteedi, sooväljenduse, rahvusliku päritolu, poliitilise kuuluvuse, rassi, usu ega seksuaalse orientatsiooni tõttu.(ENG)
It’s once again time to uncover the most disturbing truths found in old wives’ tales and to bring them to GUTENBERG’S QUEER HULLABALOO on November 4th!

Welcome are all Hallows, St. Martins, St. Catherines and other saints and non-saints that want to party! Prepare yourself for a real shindig as we have karaoke, musicians, DJs, and obviously a DRAG SHOW in store for you.
Tattoo artists will be present as well.

One artist has been confirmed already – check out Supiköögi Poisid on Soundcloud:https://soundcloud.com/skpoisid/popular-tracks
 
Other artists are TBA.

Party starts at 19:00 with karaoke, the first artist will take the stage at 21:00.

 Tickets are 5€ at 19–21:00, 10€ from 21:00 onwards.

More info coming soon!

This event is organized as a part of the Open Cultural Platform of Aparaaditehas. The event is supported by the city of Tartu.

PS! This is an inclusive event that seeks to consider the diversity of different backgrounds and beliefs. We aim to respect everyone. At the event, no one will be discriminated against based on age, color, disability, gender, gender identity, gender expression, national origin, political affiliation, race, religion, or sexual orientation.

Teised üritused

Info

Kuupäev: 04. 11. 23

Kell: 19:00 - 23:59

Koht: Klubi Gutenberg

Pilet: 5€ – 10€

Kontakt:

Sündmust korraldab MTÜ Peemoti keskus
Sündmus Facebookis