NÄITUS // Vesi on igavene tunnistaja. Värv Indigo / Water is an Eternal Witness. Colour Indigo

(ENG below)
Vesi on igavene tunnistaja. Värv Indigo
Kristi Kongi
17.5.2024 — 3.8.2024

Avame näituse „Vesi on igavene tunnistaja. Värv Indigo“ 17.5 kell 18.00 Kogo galeriis.
Internetiavarustest võib leida rohkelt videoid loodusõnnetustest. Ühel sellisel videol on näha vett täis sisebasseini, mis oma rahulikkuses otsekui ootaks midagi. Äkitselt lööb vesi tugevalt loksuma, kuni üks hiiglaslik laine paiskab kogu vee basseinist välja, nii et see matab enda alla kogu ruumi. Ehkki selle dramaatilise olukorra põhjustas ootamatu maavärin, võib looduse muutlikkus, mis sellise suurejoonelise vaatemängu tekitas, toimida ka visuaalse metafoorina, mis tähistab üleminekut rahuolekust ärevusse. Isikunäitusel Kogo galeriis kasutab Kristi Kongi vett tugeva poeetilise sümbolina, et uurida keerukate tunnete kaunist haprust ja luua veemaastikest kujuteldav maailm.

Nii nagu vett, võib ka Kongi kunstilist lähenemist kirjeldada voolava ja pidevalt liikuvana. Motiivid ja kompositsioonid heljuvad ja arenevad tasapisi, mitte ei muutu kiiresti. Kunstnik on pööranud oma pilgu kaugusse, mida ta uurib valguse, värvi ja varjulaadsete kujundite kaudu. Mõned neist maastikest ilmuvad mustrite ja ruudustikena, mis on sündinud linnakeskkondade vaatlemisest, teised aga peenete värviüleminekutena, mida näeme taevas. Seekord on Kongi loometöö keskmes vesi, millest on sagedaste ujumas käimiste ajal saanud tema vaatluskeskkond. Kui päikesevalgus tungib läbi vee ja muudab selle eriti läbipaistvaks, näeb kunstnik enda sõnul selles justkui aknaid. Tema meeltes hakkab vormuma teatud maailm, mille ta toob stuudiosse, kus see võtab taas kuju tema lõuenditel.

„Vesi on igavene tunnistaja. Värv Indigo“ toob veealuse maailma päevavalgele, kus külastajad saavad Kongi maailma süüvida. Inimene võib ärevusse uppuda, kuid hiljem taas pinnale tõusta ja väljapääsu leida. See on kunstniku teraapiline protsess, millest võib aga saada ka ühine tervenemine.

Näitus kuulub Kogo galerii selle aasta programmi „Eksistentsi etendades“. Galerii püüab oma programmi koostades tabada teatud meeleolu, mis annaks edasi just sel hetkel oluliste sündmuste ja küsimuste tundevarjundeid ning kirjeldaks meie praeguse aja vaimu. Sel aastal peame dialoogi Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna Tartuga, mis kannab nime „Ellujäämiskunstid“. Galerii varasemad näituseprogrammid on kandnud nimesid „Ökoloogia–ökonoomia“ (2021), „Minevik on olevik“ (2022), „Kväärime ära“ (2023).

Loe näituse kohta: https://www.kogogallery.ee/.../vesi-on-igavene.../
Näituse valmimist rahastasid Eesti Kultuurkapital, Tartu linn.
Suur tänu toetuse eest: Caparol Eesti ja Tanker Brewery.

Kogo galerii
Kastani 42, Tartu
K–R kell 12–18, L kell 12–16
https://www.kogogallery.ee/ee/

///

Water is an Eternal Witness. Colour Indigo
Kristi Kongi
17.5.2024 — 3.8.2024

We open the exhibition Water is an Eternal Witness. Colour Indigo on 17 May at 18.00 at Kogo Gallery.

In the depths of the internet, one can find plenty of random videos that capture natural disasters. One such video shows an indoor swimming pool full of water standing still as if waiting for something. Suddenly, bigger and bigger waves start to build until a huge one pushes the water body out of the pool, taking over the rest of the space. While this dramatic scene was originally caused by a sudden earthquake, the turbulence in nature that caused this great spectacle can also serve as a visual metaphor for the mind’s changing from a state of calm to one of agitation. In her latest solo exhibition at Kogo Gallery, Kristi Kongi uses water as a strong poetical symbol to explore the beautiful fragility of complex emotions and builds an imaginative world in the form of aquatic landscapes.

Like water, Kongi’s artistic approach can be described as fluid and in constant motion. The motives and compositions float and develop instead of rapidly changing. Her sight is fixed on certain horizons, which she studies with the help of light, colour and shadow-like forms. Some landscapes emerge as patterns and grids born from observations of urbanistic sites, others as subtle colour gradients found in the sky. This time, her gaze is turned toward the water, which has become a source of her observations during her frequent swims. When the sun pierces through the water to make it particularly transparent, Kongi sees what she describes as windows. A certain world starts to form in her mind, and she carries this to her studio, where it reappears on her canvas.

Water is an Eternal Witness. Colour Indigo imaginatively transports the underwater realm to the surface, where visitors can enter and dive into Kongi’s world. One can drown in anxiety to only later resurface and find the way out. It is a therapeutic process for the artist that has the potential to become a collective healing.

The exhibition is part of Kogo Gallery’s this year’s programme Performing Existence. The gallery’s programme is designed to capture a certain vibe that embodies the emotional undertone of the events and questions topical in that particular moment and which define the contemporary zeitgeist. This year we are also in dialogue with the European Capital of Culture Tartu 2024 which carries the title Arts of Survival. The gallery’s previous exhibition programmes have been titled Ecology–Economy (2021), Past is the Present (2022), Queer It Up (2023).

Read more about the exhibition: https://www.kogogallery.ee/.../the-water-is-an-eternal.../
The exhibition is funded by the Cultural Endowment of Estonia and the City of Tartu.
Special thanks to Caparol Eesti and Tanker Brewery.

Kogo Gallery
Kastani 42, Tartu
Wed–Fri at 12.00–18.00, Sat at 12.00–16.00
https://www.kogogallery.ee/en

Teised üritused

Info

Kuupäev:

Kell:

Koht: Kogo galerii

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Facebook