NÄITUS // Vägivalla lõputu sära / Endless Shine of Human Violence / Вічне сяйво людського насильства

(ENG and UKR below)
Vägivalla lõputu sära
17.11.2023—13.1.2024

Kunstnik: Alina Kleytman

Avame näituse „Vägivalla lõputu sära“ 17.11 kell 18.00 Kogo galeriis.

Oma 2022. aasta veebruaris alanud projektis „Vägivalla lõputu sära“ dokumenteerib Alina Kleytman Venemaa inimsusevastaseid kuritegusid sõjas Ukraina vastu.
Käimasolev projekt koosneb eri meediumides valminud seeriatest.
Alina videod on üles võetud Ukraina tulipunktides ja keskenduvad nii veristele ajaloosündmustele kui ka praegusele sõjategevusele. Lahingupaikadest pärit esemed muutuvad tema suuremõõtmelistes skulptuurides mälukapsliteks, mis annavad tunnistust toimunud õudustest ja heidavad valgust teravatele probleemidele. „Bioinstallatsiooni“ seerias käsitleb kunstnik moonutatud inimkeha, valmistades proteese materjalidest, mis on tavaliselt kasutusel robootika valdkonnas.

Projekti nimes sisalduv viide filmile „Karge meele igavene sära“ väljendab kunstniku soovi kummutada mõte, nagu tuleks trauma unustada. Projekti missioon on talletada kunsti kaudu ajaloolisi fakte ja luua mitmekihilisi teoseid, mis võimaldaksid hoomata piiritu julmuse käegakatsutavaid tagajärgi.

KUNSTNIKUST
Alina Kleytman (s 1991 Harkivis) on Ukraina kunstnik, kuraator ja kunstivaldkonna konsultant. Ta tegeleb skulptuuri, videokunsti ja noori kunstnikke toetavate kuraatoriprojektidega.
Kleytman tõstatab teemasid provokatsiooni kaudu ning võiks oma kunstikäsitluse poolest liigituda hüsteerilise realismi esindajaks. Tema uurimuslikud teosed toimivad tänapäeva poliitilise ja sotsiaalse tegelikkuse subjektiivsete kehastustena. Need tegelevad mitmesuguste teemadega, alates psüühika ja füüsilise keha piiridest kuni musta maagia, vägivaldsete suhete ja depersonaliseeriva eneseupitamiseni.

Loe näituse kohta: https://www.kogogallery.ee/naitused/vagivalla-loputu-sara/
Näituse valmimist rahastavad Eesti Kultuurkapital, Tartu linn, Eesti Kultuuriministeerium.
Eriline tänu Tartu Kunstimuuseumile ja Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudile.
Kogo galerii

Kastani 42, Tartu
K–R kell 13–19, L kell 13–18
https://www.kogogallery.ee/ee/

///
Endless Shine of Human Violence
17.11.2023—13.1.2024
Artist: Alina Kleytman

We open the exhibition Endless Shine of Human Violence on 17 November at 18.00 at Kogo Gallery.
Since February 2022, Alina Kleytman has documented the ongoing crimes against humanity in the Russian war against Ukraine through the project Endless Shine of Human Violence.
This evolving project comprises several series of artworks in different media.

Alina’s videos are filmed at flashpoints across Ukraine and explore both bloody historical events and current military developments. Her large-scale sculptures use artifacts from battle sites as memory capsules, offering evidence to future generations and shedding light on pressing issues. In her Bioinstallation series, she contends with visions of mutilated human bodies by creating prostheses from materials similar to those used for building robots.

The name of the project references the film Eternal Sunshine of the Spotless Mind and is given with the aim of reversing the idea of forgetting trauma. The project’s mission is to record historical facts through artistic images and create multi-layered works that generate understanding of the real consequences of limitless human cruelty.

BIO
Alina Kleytman (b 1991 Kharkiv, Ukraine) is an artist, curator and conceptual consultant. Her artistic practice encompasses sculpting, video art and curatorial projects aimed at supporting young artists.
Kleytman’s artistic approach can be identified as “hysterical realism” and employs provocation to spark dialogue. Her investigations subjectively embody today’s political and social realities through exploration of a diverse range of issues, from the boundaries of the psyche and physical body to themes of black magic, abusive relationships and depersonalisation through self-aggrandisement.

Read more about the exhibition: https://www.kogogallery.ee/.../endless-shine-of-human.../
The exhibition is funded by the Cultural Endowment of Estonia, the City of Tartu, Estonian Ministry of Culture.
Special thanks to Tartu Art Museum and University of Tartu, Institute of Cultural Research.

Kogo Gallery
Kastani 42, Tartu
Wed–Fri at 13.00–19.00, Sat at 13.00–18.00
https://www.kogogallery.ee/en/

///
Вічне сяйво людського насильства
17.11.2023—13.01.2024
Мисткиня: Аліна Клейтман
17.11 о 18.00 в галереї Kogo відкривається виставка «Вічне сяйво людського насилля».

З лютого 2022 року Аліна Клейтман документує злочини проти людяності, скоєні під час російської війни проти України, у своєму проєкті «Вічне сяйво людського насилля».
Поточний проєкт складається з кількох серій мистецьких робіт у різних медіа.

Відеоролики Аліни зняті в гарячих точках України і присвячені кривавим історичним подіям, а також поточним воєнним діям. У її масштабних скульптурах об’єкти з полів битв слугують капсулами пам’яті, які свідчать про жахи, що відбувалися, і проливають світло на нагальні проблеми. У серії «Біоінсталяція» мисткиня бореться з баченням спотвореності людського тіла, створюючи протези з матеріалів, які зазвичай використовуються у сфері робототехніки.

Назва проєкту відсилає до фільму «Вічне сяйво чистого розуму», що виражає бажання авторки спростувати ідею забуття травми.
Місія проєкту – зафіксувати історичні факти через мистецтво та створити багатошарові твори, які б дозволили осягнути відчутні наслідки безмежної жорстокості.

ПРО АВТОРКУ
Аліна Клейтман (нар. 1991, Харків) — українська художниця, кураторка та арт-консультантка. Займається скульптурою, відеоартом та кураторськими проєктами, спрямованими на підтримку молодих митців та мисткинь.
У своїх творах Клейтман порушує проблеми через провокацію, і за художнім стилем її можна віднести до представників «істеричного реалізму». Її дослідницькі пориви втілюють сучасні політичні та соціальні реалії через вивчення різноманітного кола тем: від кордонів психіки та фізичного тіла до чорної магії, насильницьких стосунків та знеособлення через самозвеличення.

Детальніше про виставку: https://www.kogogallery.ee/naitused/vagivalla-loputu-sara/
Виставка фінансується Культурним фондом Естонії, містом Тарту та Міністерством культури Естонії.

Особлива подяка Тартуському художньому музею

Галерея Kogo, Kastani 42, Тарту
Ср–Пт 13.00–19.00, Сб 13.00–18.00
https://www.kogogallery.ee/en/

Teised üritused

Info

Kuupäev: 17. 11. 23 - 13. 01. 24

Kell: 18:00 - 18:00

Koht: Kogo Galerii

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Facebook