NÄITUS // Tervitused ja mis iganes taastaks... | Greetings, and Whatever Customarily Restores...

Tervitused ja mis iganes taastaks meie katkema kippuva suhte
Kunstnikud: Agnė Jokšė, Anna Trell, Cloe Jancis, Diāna Tamane
Kuraator: Brigit Arop
3.2.–25.3.2023

Kogo galeriis avatakse 3. veebruaril kell 18 Brigit Aropi kureeritud rühmanäitus „Tervitused ja mis iganes taastaks meie katkema kippuva suhte“.

Näitus „Tervitused ja mis iganes taastaks meie katkema kippuva suhte“ koos kunstnike Agnė Jokšė, Anna Trelli, Cloe Jancise ja Diāna Tamanega on pühendatud naistevahelisele sõprusele. Kunstnikud käsitlevad naiste sõprust ja intiimsust, sellest võrsuvat turvatunnet, hoolivust ja romantikat, aga ka lahkumineku leina. Näitus tõukub püüdlusest leida teed sõprusega seotud tähendusmaailmas, kus põrkuvad isiklikud kogemused, kultuurilised representatsioonid, ideaalid ja reaalsus ning isiklikud ja ühiskondlikud ootused lähedastele suhetele. Lähtudes laialt levinud arusaamisest, et hoolivatel sõprussuhetel on inimese elus suur roll kanda, on just naissubjektsuse vaatepunktist alustamine kõnekas, sest oma parimas vormis on naiste sõprust alates 19. sajandist peetud intiimsete, hoolitsevate ning rasketel hetkedel lohutust ja turvatunnet pakkuvate suhete võrdkujuks.
Sõpruse ajaloos veelgi sügavamale kaevates ilmneb, et mitte alati pole naiste sõprust läheduse ja hoolivusega seostatud. Jõudsalt püsib ka õelate tüdrukute stereotüüp, mis kinnitab klassikalist arusaamist sõprusest, mille järgi on naiste- ja meestevaheline sõprus tüübilt ja väärtuselt erinev: kui meestevahelist kamraadlust on alates antiikajast väheste mööndustega peetud millekski tõeliseks ja õilsaks, on naiste sõprust tajutud sageli pinnapealse, ebakindla ja rivaalitsevana. Ehkki vastuolud on visad püsima, on tänapäevane sõpruse kuvandite väli kultuuris paljude heameeleks aina eripalgelisem ning annab alust pelgalt binaarsete lugemisviiside kväärimiseks.
Näituse pealkiri on viide keskaegse Lääne-Euroopa arvukatele juhenditele, mis olid pühendatud küsimusele, kuidas kirjutada sõbrale kirja. Valitud pealkiri ongi pärit ühest õpetusest, mis pakkus kirja alustamiseks lause: „Tervitused ja mis iganes taastaks meie katkema kippuva suhte“. Kirjandusnähtus, mis alates 18. sajandist ilukirjanduse hoogsa leviku kõrval hääbus, võib täna tunduda humoorika ajaloolise faktina. Teisalt võiks see ka meie kaasaega peegeldada – aina lihtsama, suuremat pingutust mitte nõudva ja suuresti virtuaalse rööprähklemise kontekstis tundub oluline meeles pidada inimesi enda ümber, neile oma aega, tähelepanu ja energiat pühendada – olgu see siis kirjutamise, kingituste tegemise, koos einestamise, pidutsemise või lihtsalt olemas olemise teel.


Loe veel: https://www.kogogallery.ee/.../tervitused-ja-mis-iganes.../
Tule kuraatorituurile 4. veebruaril kell 14: https://fienta.com/.../kuraatorituur-naitusel-tervitused...


Graafiline disainer: Aleksandra Samulenkova
Käsilaos trükitud etikettide autor: Maria Izabella Lehtsaar


 Näituse valmimist toetasid Eesti Kultuurkapital ja Tartu linn.
 Eriline tänu: Eva Mustonen, Ingrid Ruudi, Marge Monko, Siim Asmer, Alice Aaviksoo, Elyne Aaviksoo, Eva Krivonogova, Kairi Look, Ingel Vaikla, Karoliina Tomasson, Doris Tislar, Kristiin Räägel, Kulla Laas, Aadu Lambot, Kri Marie Vaik, Ulla Väljaste, Anna Fattakhova, xwevp )), Karl Joonas Alamaa, Anita Kodanik ja Punch Club.


„Tervitused ja mis iganes taastaks meie katkema kippuva suhte“ on esimene näitus Kogo galerii selle aasta programmist nimega
Kväärime ära
. Selle pealkirja alla mahub kõik, mis on voolav, erinev, tuvastamatu, kohatu, marginaalne ja ebamugav, programmi raames leiavad käsitlust sellised teemad nagu sõprus, loodus, maagia, sugu ja läbikukkumine.


|


Greetings, and Whatever Customarily Restores a Bond About to Break
Artists: Agnė Jokšė, Anna Trell, Cloe Jancis, Diāna Tamane
Curator: Brigit Arop
3.2.–25.3.2023


Opening of Brigit Arop's curated group show Greetings, and Whatever Customarily Restores a Bond About to Break will take place on the 3rd of February at 6 p.m. in Kogo gallery.


The exhibition Greetings, and Whatever Customarily Restores a Bond About to Break with artists Agnė Jokšė, Anna Trell, Cloe Jancis and Diāna Tamane is dedicated to female friendship. The artists explore friendship and intimacy between women, and the sense of security, caring and romance as well as the grief of breakup that stem from it. It’s driven by the effort to navigate the meanings related to friendship, where personal experiences, cultural representations, ideals and reality, and personal and societal expectations of close relationships collide. Caring friendships are widely held to be fundamental to people’s lives, making the female subject a meaningful point of departure, especially because, ever since the 19th century, female friendship at its best has been the epitome of intimate nurturing relationships that provide comfort and security in difficult moments.
When we dig deeper into the history of friendship, it turns out that female friendship has not always been associated with closeness and care. The persistent ‘mean girls’ stereotype asserts the classical understanding of friendship – friendship between women and friendship between men are different in kind and value. While camaraderie between men has been considered authentic and noble with few reservations since antiquity, friendship between women has often been perceived as superficial, uncertain and competitive. Although controversies persist, the images of friendship in culture today are, to the delight of many, increasingly diverse and give reason to queer up merely binary readings.
The title of the exhibition refers to the numerous manuals in medieval Western Europe that helped people write a letter to a friend. One of the instructions suggests to begin a letter with the very sentence: “Greetings, and whatever customarily restores a bond about to break.” This literary phenomenon began fading in the 18th century alongside the rapid spread of fiction and may seem like a humorous historical fact today. But it also reflects modern times: in the context of increasingly easy, effortless and largely virtual communication, it is important to remember the people around you and devote your time, attention and energy to them – whether through writing, giving gifts, dining together, partying or just being there for them.


Read more: https://www.kogogallery.ee/.../greetings-and-whatever.../


Graphic design: Aleksandra Samulenkova
Letterpress labels: Maria Izabella Lehtsaar


 Funded by the Cultural Endowment of Estonia and the City of Tartu.
 Special thanks to Eva Mustonen, Ingrid Ruudi, Marge Monko, Siim Asmer, Alice Aaviksoo, Elyne Aaviksoo, Eva Krivonogova, Kairi Look, Ingel Vaikla, Karoliina Tomasson, Doris Tislar, Kristiin Räägel, Kulla Laas, Aadu Lambot, Kri Marie Vaik, Ulla Väljaste, Anna Fattakhova, xwevp )), Karl Joonas Alamaa, Anita Kodanik and Punch Club.


Greetings, and Whatever Customarily Restores a Bond About to Break is the first exhibition in Kogo Gallery’s this year’s programme entitled
Queer It Up
. This title celebrates all that is positioned as fluid, different, unidentifiable, glitchy, marginal and uncomfortable. Topics like friendship, nature, magic, gender and failure will be tackled within the programme.

Teised üritused

Info

Kuupäev: 03. 02. 23 - 25. 03. 23

Kell: 18:00 - 18:00

Koht: Kogo Gallery

Pilet: Tasuta

Kontakt: