NÄITUS // Sanna Viazinko (UA) Exhibition "And then I Step into the Garden"

26.03.2024 kell 18.00 avame Aparaaditehase rõdugaleriis Loore residentuurikunstniku Sanna Viazinko (UA) näituse "Ja siis ma astun aeda".


Näituse meediumiteks on paberikunst, fotograafia, botaaniline trükk, taimeinstallatsioon ja osalusinstallatsioon.
"Ja siis ma astun aeda" räägib üleminekust, meditatsioonist, vaikusest ja rännakust. See on mõtisklus tähenduse muutmise kogemusest materjalide kaudu – mingis alkeemilises protsessis.
"Juhtub, et mõnikord satume linnadesse, linnamaastiku vahele, mõnikord läheme metsa või mägedesse või satume kõrbesse ja kindlasti on igaüks meist vähemalt korra elus kokku puutunud aiaga, võib-olla rohkem, isegi palju rohkem, võib-olla me ei pane mõnikord isegi tähele kõiki aedu, millega kokku puutume.Kas taevas on märkide aed, mida peame tõlgendama?
Tõenäoliselt on esimene aed, millega me kokku puutume, meie kõigi jaoks sama – vaikuse ja külluse aed, mittevajalik aed, edeniaed, varjatud aed, ruum ja aeg, mida me läbime kogu oma elu. Kas me siseneme aeda või aed meisse? Aiad on olnud meiega – või oleme olnud koos aedadega – alati."
Sanna Viazinko on 1991. aastal Ukrainas Vinnõtsas sündinud kujutav kunstnik. Viazinko õppis kirjanduskriitikat Kiievi-Mohyla Akadeemia riiklikus ülikoolis ja on olnud toimetaja Kiievi Akadeemilises Petšerski Teatris.
2024. aasta veebruaris ja märtsis veetis Sanna oma LOORE kunstnike residentuuri TYPAs, kus ta töötas näitusega "Ja siis ma astun aeda".
Residentuur on osa Eesti loomeresidentuuride võrgustiku LOORE projektist, mis toimub koostöös kaheksa Eesti residentuuriasutusega. Kunstniku leidmisel tegi TYPA koostööd Artists at Riskiga ning projekti rahastab Põhjamaade mobiilsusprogramm Nordic-Baltic Mobility Programme.


 Näitus on avatud 26.03.2024-05.05.2024 Rõdugaleriis.
 Rõdugalerii asub aadressil Kastani 42, Tartu. Leiad selle kohe restoran Aparaat kohalt.
Rõdugalerii on avatud K-P 12.00-18.00.
 Näituse külastamine on tasuta.
- - - - - - - - - - - - -
26.03.2024 at 6pm we're opening Loore residency artist Sanna Viazinko's (UA) exhibition "And Then I Step Into the Garden" in Aparaaditehas Balcony Gallery.


The mediums presented on the exhibition are paper art, photography, botanical print, a plant installation and a participative installation.
"And Then I Step Into the Garden" is about transition, meditation, silence and journey. It is the reflection on the experience of transforming meaning through the materials - in some kind and alchemical process.
"It happens that sometimes we find ourselves in cities, amongst the city landscape, sometimes we go to the forest or mountains or find ourselves in a desert, and for sure each of us has encountered a garden at least one time in our life, maybe more, even much more, maybe sometimes we do not even notice all the gardens we encounter. Is heaven a garden of signs that we have to interpret?
Probably the first garden we encounter is the same for all of us - the garden of tranquility and abundance, a garden of no need, eden garden, hidden garden, space and time we carry on throughout our whole lives. Do we enter the garden or does a garden enter us? Gardens have been with us - or we have been with gardens - always."
Sanna Viazinko is a visual artist born in 1991 in Vinnytsia, Ukraine. Viazinko studied literary criticism at National University of “Kyiv-Mohyla Academy” and has been an editor at Kyiv Academic Pechersk Theatre.
In February and March 2024, Sanna spent her LOORE artist residency at TYPA, where she worked on the exhibition "And Then I Step Into the Garden".
The residency is a part of a project organised by the Estonian Creative Residencies Network LOORE and in collaboration with eight Estonian residency institutions. TYPA worked together with Artists at Risk to find the artist, the project is funded by the Nordic-Baltic Mobility Programme.
 Exhibition is opened from 26.03.2024-05.05.2024 in Balcony Gallery.
Aparaaditehas Balcony Gallery is at Kastani 42, Tartu. You'll find it above Aparaat restaurant.
Balcony Gallery is open Wed-Sun 12PM - 6PM.
 Visiting the exhibition is free.

Teised üritused

Info

Kuupäev: 26. 03. 24 - 05. 05. 24

Kell: 18:00 - 18:00

Koht: Aparaaditehase rõdugalerii

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Facebook