Näitus: Peter Vance "Alphabet"

/ / / ENGLISH BELOW \ \ \

Peter Vance „Alphabet“
Näituse avamine 23. 01 kell 19.00 fotostuudios Ag47
Lubatud on öelda vaid järgnev:

Kunstniku loomeprotsessi nimekiri:

1. Põimi üks pael selliselt, et tekiks võrestik.
2. Trüki võrestikule.
3. Tee pael lahti.
4. Mähi pael puutüki ümber.
5. Imetle märke ja mustreid, mis on algsest trükist tuletatud.
6. Mõtiskle puutükkide ja Edisoni fonograafi sarnasuse üle.
7. Korda samme 1, 2 ja 3.
8. Mähi pael puust raamile nii, et tekivad horisontaalsed jooned.
9. Korda sammu 5.
10. Määra igale paelareale üks noot heliredelist.
11. Mõõda iga märgi pikkus konkreetses reas.
12. Loo selle info põhjal muusikateos.
13. Mängi muusika ette.
14. Imetle asjaolu, et see, mida kuuled, on algse trüki märkidest tuletatud.
15. Korda sama iga tähestiku tähe kohta.
16. Mõtiskle selle üle, kuidas igat sõna, lauset ja raamatut saab muuta heliks.
17. Naerata.

/ / /
Näitus on avatud 23.01 - 4.02
Peter Vance viibib Tartus Tartu linnaresidentuuri programmi raames. Kunstiresidentuuri programmi rahastab Tartu linn ning seda viib läbi Eesti Trüki- ja Paberimuuseum. Rohkem infot projekti ning tulevate kunstnike kohta leiad lehelt residency.tartuensis.com

/ / /

Peter Vance „Alphabet“
Exhibition opening on the 23rd of January at 7 pm at the photo gallery Ag47
One can only mention the following:

Artist’s ‘To Do’ List:

1. Weave a single length of ribbon onto itself to form grid.
2. Print on grid.
3. Unweave ribbon.
4. Wrap ribbon around a length of wood.
5. Admire the new formation of marks and patterns derived from the original print.
6. Think about the length of wood’s similarities to Edison's Phonograph.
7. Repeat steps 1, 2 and 3.
8. Wrap ribbon onto a frame into a series of horizontal lines.
9. Repeat Step 5.
10. Assign each row of ribbon a note from a scale.
11. Measure the length of each mark on a given row.
12. Create a piece of music from this information.
13. Play music.
14. Admire that what you hear is derived from the marks made by the original print.
15. Repeat for each letter of the Alphabet.
16. Think about how each and every word, sentence and book could be turned into sound.
17. Smile.

/ / /
Exhibition is open from 23.01 to 4.02
Peter Vance is in Tartu as part of the Tartu municipal residency program. The Tartu Artist in Residence program is financed by the City of Tartu and implemented by the Estonian Printing and Paper Museum. For more information about the project and future artists, visit residency.tartuensis.com

Teised üritused

Info

Kuupäev: 23. 01. 18 - 04. 02. 18

Kell: 19:00 - 18:00

Koht: Ag47

Pilet: Tasuta

Kontakt:

gutenberg@trykimuuseum.ee