NÄITUS // Olena Hnatiuk "Labürint: 12 mõra hinges" / "Labyrinth: 12 Cracks of the Soul"

ENG and UA below ///
EST ///
1.märtsil kell 17.30 avame Galeriide öö vol 12 raames Ukraina kunstniku OLENA HNATIUKi isikunäituse “Labürint: 12 mõra hinges”.

Näitusel on seeria eneseuurimuslikke digitaalseid illustratsioone, mis põhinevad kunstniku isiklikel kogemustel. Need kirjeldavad seisundeid, millesse tahes-tahtmata sukeldume ja millest läbi sisemaailma labürindi on kohati keeruline välja tulla.

12 erinevat lugu, mis sisaldavad valu, reetmise, üksinduse ja surmakogemise hetki kuid sümboliseerivad ka lootust, eneseületamist ja taassündi.

Illustratsioonid ei peegelda ainult siseuniversumit, vaid ka kohtumisi ja õppetunde, mis kujundavad arusaama iseendast ja ümbritsevast maailmast ning teed mõistmise ja harmooniani.
OLENA HNATIUK (s.1995) on kunstnik, illustraator, graafiline disainer ja õpetaja Ukrainast Hersonist. Praegu elab ta Rootsis Skåretis.

2013 - 2019 õppis Hersoni Riiklikus Tehnikaülikoolis graafilise disaini erialal, mille lõpetas kiitusega ning omandas magistrikraadi.

Kunstnik endast:
“Loomine on minu elu lahutamatu osa. See on keel, mille abil saan maailmaga rääkida. Mulle meeldib katsetada värvide ja erinevate materjalidega, õppida uusi asju ja uurida ennast läbi erinevate aistingute ja tehnikate.

On raske sõnadega kirjeldada, mida tähendab minu jaoks maalimine. Mõnikord on see äärmiselt raske protsess. Mulle meeldivad erksad värvitoonid, eriti teravate kontrastide kombinatsioon. Harva tean täpselt, mida kujutada tahan. Enamasti tekivad minu lood töö käigus, kuid need puudutavad alati minu tundeid ja kogemusi. Maalimisest on saanud koht, kuhu saan välismaailma eest varjuda. Lisaks maalimisele meeldib mulle väga arvutigraafika. Illustratsioonides otsin dünaamikat, proportsioonide moonutusi ja huvitavaid kompositsioone. Otsin pidevalt midagi uut ja huvitavat.
Olen osalenud üle 30 näitusel. Minu pildid on erakogudes Ukrainas, USA-s, Rootsis ja Saksamaal.”

Näitust R galeriis saab vaadata stuudiopood Karud ja Pojad lahtiolekuaegadel 1.märtsist - 27.aprillini 2024
Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tartu Kultuurkapital


ENG ///
On March 1 at 5:30 p.m., we will open the personal exhibition of Ukrainian artist OLENA HNATIUK "Labyrinth: 12 Cracks in the Soul" as part of Gallery Night vol 12.

The exhibition features a series of self-exploratory digital illustrations based on personal experiences of the artist. They describe the states into which we unwittingly plunge and from which it's sometimes difficult to get out through the labyrinth of the inner world.
12 different stories contain moments of pain, betrayal, loneliness and the experience of death, but also symbolize hope, self-transcendence and rebirth.

The illustrations doesn’t reflect only the inner universe, but also encounters and lessons that shape the understanding of oneself and the world around us and the path to understanding and harmony.

OLENA HNATIUK (b. 1995)
Illustrator, artist, graphic designer and teacher from Kherson, Ukraine.
She currently lives in Skäret, Sweden
2013 - 2019 studied graphic design at Kherson National Technical University, which he graduated with honors and obtained a master's degree.

Artist statement:
“Creating is an integral part of my life. It's the language I can use to talk to the world.
I like to experiment with colors and different materials, learn new things and explore myself through different sensations and techniques.
It's hard to put into words what painting means to me. Sometimes it´s an extremely difficult process. I like bright colors, especially the combination of sharp contrasts. I rarely know exactly what I want to portray. Most of the time, my stories are created during work. but they're always about my feelings and experiences.
Painting has become a place where I can hide from the outside world.
Besides painting, I really like computer graphics. In illustrations, I look for dynamics, distortions of proportions and interesting compositions. I am constantly looking for something new and interesting.
I have participated in more than 30 exhibitions
My pictures are in private collections in Ukraine, USA, Sweden and Germany.”

The exhibition in the R gallery can be viewed during the opening hours of the Karud ja Pojad studio store from March 1 to April 27, 2024
Exhibition is supported by Eesti Kultuurkapital and Tartu Kultuurkapital


UA ///
1 березня о 17:30 ми відкриваємо персональну виставку української художниці ОЛЕНИ ГНАТЮК «Лабіринт: 12 розломів у душі» в рамках ніч галерей (Galeriide öö vol. 12)
ОЛЕНА ГНАТЮК (нар. 1995)
Ілюстраторка, художниця, графічна дизайнерка і викладачка з Херсона, Україна. Зараз вона живе в Скерет, Швеція
2013 - 2019 вивчала графічний дизайн у Херсонському національному технічному університеті, який закінчила з відзнакою та отримала ступінь магістра.
Про художника:
«Творіння – невід’ємна частина мого життя. Це мова, якою я можу розмовляти зі світом.
Мені подобається експериментувати з кольорами та різними матеріалами, вивчати нове та досліджувати себе через різні відчуття та техніки.
Важко передати словами, що для мене означає живопис. Іноді це ються моїх почуттів і переживань.
Живопис став місцем, де я можу сховатися від зовнішнього світу.
Крім живопису я дуже люблю комп’ютерну графіку. В ілюстраціях я шукаю динаміку, викривленні пропорції та цікаві композиції. Постійно шукаю щось нове та цікаве.
Я брала участь у понад 30 виставках.
Мої картини знаходяться в приватних колекціях України, США, Швеції та Німеччини».
Виставку можна переглянути в "R gallery" в режимі роботи магазину-студії «Karud ja Pojad» з 1 березня по 27 квітня 2024 року.
Виставка відбувається за підтримки Естонського культурного фонду та Тартуського культурного фонду.

Teised üritused

Info

Kuupäev: 01. 03. 24 - 27. 04. 24

Kell: 17:30 - 17:00

Koht: R galerii

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Facebook