Näitus // Lara Preiti "Varjuteosed" // Lara Preiti's exhibition "Shadow Workings"

 "Varjuteosed" kaardistab Lara teekonda kodu tajumiseni vahepealse alana. Multidistsiplinaarse kunstnikuna jõudis Lara varjude kui haaramatute suhete visuaalse väljenduse juurde - tunnetades kohta mis on sama palju eemal kui see on kohal. Kui puu vari liigub sujuvalt üle hoone, muudab seda, sulab sellega kokku, saavad need kaks asja üheks, olles siiski erinevad.
Tsüanotüüpia on varjumängu edasiarendus, võimalus aheldada paberilõigete tekitatud varje. Tulemuseks on füüsilised, kombatavad, peaaegu kummituslikud versioonid Lara originaallõigetest.

 "Varjude mäng on enamat kui optiline nähtus. See väljendab meie visiooni endast, meie pidevat tööd oma identiteedi loomisel. Varjud on muutuv olemasolu, mis võimaldab meil avastada iseenda teisi külgi. Nad on membraan, mis eraldab meid pimeduse maailmast. Eraldades päeva ja öö, tumeduse ja valguse, pakuvad nad uuendatud viisi vaadata maailma."
Paolo S.H. Favero

Näitus avatakse 19. oktoobril kell 18 ja see jääb külastajatele avatuks kuni 31. oktoobrini.

-----
 Shadow Workings charts Lara’s navigation of her experience with home as an in-between, liminal place. A multi-disciplinary artist, Lara has arrived at shadows as a visual articulation of this ungraspable relationship, a sense of place that is as much distant as it is present. As the shadow of a tree drapes softly over a building, transforms it, becomes it; these separate entities merge whilst remaining apart.

 Cyanotype is an evolution of the shadow play, a way to harness the shadows the papercuts create. The results are physical, tangible, almost ghost-like versions of Lara’s original cuttings.

 "The play of shadows is more than an optical matter. It speaks to our vision of the self, to our constant labour of identity-making. Shadows are transformative presences that allow us to discover the other side of ourselves. They are the membrane that separates us from the world of darkness. Separating day and night, blackness and light, they offer a renewed way of looking at the world"
Paolo S.H Favero

The exhibition will be opened on October 19th at 18:00 and it will stay open until October 31st.

Teised üritused

Info

Kuupäev: 19. 10. 21 - 31. 10. 21

Kell: 18:00 - 18:00

Koht: Armastuse saal

Pilet: Tasuta

Kontakt:

typa@typa.ee

+372 56828117
Facebook