Näitus “Igapäeva nõiakunst”

Please scroll down for English
___________________________

“Igapäeva nõiakunst”
21. juuli – 8. september

Osalevad kunstnikud: Anna Mari Liivrand, GolfClayderman, Jaakko Pallasvuo, Kristel Saan, Laura Põld

Kuraator: Merilin Talumaa

Oled oodatud näituse “Igapäeva nõiakunst” avamisele reedel, 20. juulil kell 19.00.

“JP istub muuseumi kohvikus ja mõtleb loitsu kirjutamise ülesande peale. Loitsud seostuvad kavatsusega, kavatsuse fokuseerimisega. JP trükib otsingumootorisse “kuidas kirjutada loitsu”.

JP-l pole kavatsust. Loits võib anda tagasilöögi. JP-l on mitu kavatsust ja sisemist vastuolu. Spirituaalsus tekitab JP-s ebamugavustunde, kuid samas tõmbab teda enda poole.

Öösel ei saa JP magada ja kuulab üsna igavat seminari Nietzschest. Sellest, kuidas Deleuze pööras Nietzsche kirjutised Dionysosest enda kasuks. JP pole sekunditki veetnud Dionysosele mõeldes, kuid peab tunnistama, et surev ja hull jumal on miski, mille üle tasuks tõsiselt mõtiskleda.”

Jaakko Pallasvuo
Katkend loitsust
____________________________________________________________

Anna Mari Liivrand (1993) elab ja töötab Tallinnas. Anna Mari Liivranna looming ühendab endas installatsioone, skulptuure ja joonistusi, mis tegelevad hapruse ning erinevate säilitamise praktikatega, püüdes seeläbi avada asjade olemuslikkust ja tabada selguse hetki meie igapäevaelus.

GolfClayderman elab ja töötab Lätis. GolfClayderman on 2016. aastal loodud mitmeotstarbeline organisatsioon, mis hõlmab kõiki eluvaldkondi ning huvitub nende kvaliteedi parandamisest. Kollektiivi tuumiku moodustavad Margrieta Griestiņa ja Aksels Bruks, kes on mõlemad õppinud Läti Kunstiakadeemia visuaalse kommunikatsiooni osakonnas. GolfClayderman tegutseb erinevates elu- ja kunstivaldkondades, hõlmates nii performance'it, muusikat, teatrit, elustiili, moe- kui ka kehakunsti.

Jaakko Pallasvuo (1987) elab ja töötab Helsingis. Pallasvuo loob videoid, tekste, performance’eid ja installatsioone, mis uurivad käesolevas hetkes elamise hirme ning väljavaateid elule mõnes võimalikus tulevikus.

Kristel Saan (1985) elab ja töötab Tallinnas ja Vancouveris. Saani huvitavad keha kogemus, inimese osalus visuaalselt ülelaetud maailmas ja meis kõigis olemasolevatest personaalsetest arhiividest loodud kuvandid. Saani looming kõneleb ebausu suspensioonist ja kaugusest romantiseeritud utopistlikust ruumist.

Laura Põld (1984) elab ja töötab Tallinnas ja Viinis. Põllu teosed kombineerivad erinevaid meediume nagu maal, installatsioon, keraamika, video ja tekst. Oma loomingus tegeleb ta peamiselt kohataju ja selle loomise küsimustega, kasutades näituseruumi spetsiifikat ning materjalitundlikke ja jutustavaid elemente.

Näitust toetavad: Eesti Kultuurkapital, Tartmus, Kuma Kombucha, A. Le Coq

Tänud: Annika Toots, Merilin Paart, Tiiu Parbus, Brigit Arop, Laura Elisabeth Konsand, Helle Ly Tomberg
___________________________________________________________

“Everyday Witchcraft”
21 July – 8 September

Participating artists: Anna Mari Liivrand, GolfClayderman, Jaakko Pallasvuo, Kristel Saan, Laura Põld

Curated by Merilin Talumaa

We are happy to invite you to the opening of the exhibition “Everyday Witchcraft” on Friday, 20 July at 7pm.

“JP is sitting in a museum cafe and thinking about the task of writing a spell. Spells have something to do with intention, the focusing of intention. “How to write a spell”, JP types into a search engine.

JP doesn’t have an intention. A spell might backfire. JP has several intentions and internal contradictions. JP feels uneasy about spirituality, while being drawn to it.

At night JP can’t sleep and listens to a fairly boring seminar on Nietzsche. The way Deleuze flipped Nietzsche’s writings on Dionysus for his own purposes. JP has never spent five seconds thinking about Dionysus, but must admit that a dying god, a mad god, is something to seriously consider.”

Jaakko Pallasvuo
Excerpt from a spell
____________________________________________________________

Anna Mari Liivrand (1993) is based in Tallinn. Liivrand’s works combine different mediums such as installation, sculpture and drawing while engaging with fragility and different preservation practices through which she tries to unfold the intrinsicity of the objects and capture moments of clarity in everyday life.

GolfClayderman is based in Latvia. Unlimited liability company GolfClayderman is a multipurpose organisation established in 2016. It encompasses all spheres of life and looks after the improvement of their quality. The collective’s core consists of Margrieta Griestiņa and Aksels Bruks. Both members studied at the Department of Visual Communication of the Art Academy of Latvia. GolfClayderman are active in a multitude of fields of art and life – performance, music, theatre, lifestyle, fashion, body art, and others.

Jaakko Pallasvuo (1987) is based in Helsinki. Pallasvuo makes videos, texts, performances and installations that explore the anxieties of being alive now, and the prospect of living in some possible future.

Kristel Saan (1985) is based in Tallinn and Vancouver. Saan’s field of study is questioning body experiences in a visually supercharged world, based on the personal archives that we all have, and the encountered exchange as it’s result – looking into suspension of the superstition in the utopian space.

Laura Põld (1984) is based in Tallinn and Vienna. Põld is mainly working with poetics of 'place'. The combination of mediums such as painting, installation, ceramics, video, and text become staged landscapes in symbiosis with the gallery space, and sometimes environments for interactive performative experimentation.

Exhibition is supported by Cultural Endowment of Estonia, Tartmus, Kuma Kombucha, A. Le Coq

Thanks to: Annika Toots, Merilin Paart, Tiiu Parbus, Brigit Arop, Laura Elisabeth Konsand, Helle Ly Tomberg

Teised üritused

Info

Kuupäev: 21. 07. 18 - 08. 09. 18

Kell: 12:00 - 18:00

Koht: Kogo galerii

Pilet: Tasuta

Kontakt:

kogo@kogogallery.ee