NÄITUS // Hüpoksilise lima ja troopilise lubja vetes | Waters of Hypoxic Slime and Tropic Lime

[ENG below]

Kristina Õllek
Hüpoksilise lima ja troopilise lubja vetes
31.03.–20.05.2023

 Kogo galeriis avatakse 31. märtsil kell 18 Kristina Õlleki isikunäitus „Hüpoksilise lima ja troopilise lubja vetes“.

Näitus uurib Läänemere piirkonda, keskendudes selle mereökoloogiale, tsüanobakterile ja setetele. Kasutades fotograafilisi ja skulptuurilisi elemente, mõtestab kunstnik Läänemere piirkonna olevikku, minevikku ja tulevikuvaateid, piirkonna muutuvat ökoloogiat ja merekeemiat.
Uurides geoloogilisi ja keemilisi muutusi Läänemeres, jätkab Kristina Õllek teemadega, mida ta käsitles hiljutisel isikunäitusel „Filtering With Cyanobacteria, Double Binds and Other Blooms” ISSP galeriis Riias.

Läänemeri on paraku üks maailma saastatumaid meresid. Selle ökosüsteemi on mõjutanud intensiivne põllumajandus, ohtlikud kemikaalid, olme- ja tööstusjäätmed, mereprügi ja veealune müra. Läänemeri on poolsuletud ja aeglase veevahetusega, mistõttu on selle taastumisvõime suhteliselt piiratud. Vees leiduvad liigsed toitained (väetised jmt), ebapiisav reoveepuhastus ja meretemperatuuri kerkimine põhjustavad eutrofeerumist ning mõjutavad oluliselt tsüanobakteri ehk sinivetika kooslust. Kõik see toob kaasa igal aastal aina suuremad tsüanobakteri vohamised. Mürgine rohekassinine veeõitseng põhjustab hüpoksiat, kurnatud ja hapnikuvaeseid piirkondi. Neid piirkondi kutsutakse surnud tsoonideks ja nende mõju mereökoloogiale on suur. Lisaks iga-aastastele surnud tsoonidele on Läänemere põhjas ka umbkaudu 60 000–80 000 km2 suurune surnud ala, mis on tingitud merepõhja jääva soolasema ja tihedama vee mittesegunemisest, isoleerides selle pinnaveest ja atmosfäärist.

Oma isikunäitusel Kogo galeriis, käsitleb kunstnik Läänemerd läbi veeõitsengute, spekulatiivse perspektiivi ja settinud mineviku ehk sadu miljoneid aastaid vana merelise settekivimi. Eestis leidub umbkaudu sadat tüüpi paekivi, mis on moodustunud ligi 472–416 miljoni aasta eest. Iseäranis huvitab kunstnikku siluriaegne rõngaspaas ehk karplubjakivi, mis koosneb suuremalt jaolt käsijalgse Borealis borealis’e kivistunud kodadest. Usutavasti on Eesti rõngaspae lasund maailma suurim Borealis-pank. See settekiht moodustus umbkaudu 440 miljoni aasta eest, kui Eesti ala asus ekvaatoril ja oli kaetud madala troopilise merega, kus leidus ohtralt molluskeid, trilobiite, peajalgseid, koralle ja meriliiliaid.

Isikunäitust luues, töötas Kristina Õllek lubjakivi, meresoola, tsüanobakteri, bioplasti ja savi ning muude materjalidega, mis said osaks tema fototeostest ja installatsioonist, lisades neile täiendava füüsilise kihi ja ainelise agentsuse.

Kristina Õllek (sünd. 1989) on Tallinnas elav visuaalkunstnik. Ta töötab foto, video ja installatsiooniga, keskendudes representatsiooniprotsesside, geoloogilise ainese, mereökoloogia ja inimtekkeliste keskkondade uurimisele. Kristina Õllekul on bakalaureuse- ja magistrikraad Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonnast, ta on täiendanud end Berliinis Kunsthochschule Berlin-Weissensee’s (2012) ja Rotterdamis Piet Zwart instituudis (2016). Õlleku tööd on olnud mitmel rahvusvahelisel rühma- ja isikunäitusel üle Euroopa.

www.kristinaollek.com
www.kogogallery.ee/ee/kunstnikud/kristina-ollek
 Loe veel: https://www.kogogallery.ee/.../hupoksilise-lima-ja.../
 
Tule 1. aprillil kell 14 eestikeelsele kunstnikutuurile (3€): https://fienta.com/.../jalutuskaik-kristina-ollekiga...


Teiste publikuprogrammi sündmuste kohta saab infot jooksvalt galerii Facebooki lehelt. Näitus jääb avatuks 20. maini.


Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tartu linn.
Graafiline disain ja dialoogipartner: Kert Viiart.
Eriline tänu: Kert Viiart, Mare Isakar, Carlotta Põdra, Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Põhjakivi OÜ.
Näituse avamist toetab jookidega Põhjala Pruulikoda.

„Hüpoksilise lima ja troopilise lubja vetes“ on teine näitus Kogo galerii selle aasta programmist „Kväärime ära“. Selle nime alla koondub kõik voolav, erinev, tuvastamatu, kohatu, marginaalne ja ebamugav, programmi raames leiavad käsitlust teemad nagu sõprus, loodus, maagia, kunst, sugu ja läbikukkumine.

Kogo galerii
Kastani 42, Tartu
K–R kell 13–19, L kell 13–18
https://www.kogogallery.ee/ee/

///

Kristina Õllek
Waters of Hypoxic Slime and Tropic Lime
31.03.–20.05.2023

On 31 March at 18.00 opens Kristina Õllek’s solo exhibition Waters of Hypoxic Slime and Tropic Lime at Kogo Gallery.

The exhibition centres on the study of the Baltic Sea area, with a focus on its marine ecology, cyanobacteria and sediments. Comprising photographic and sculptural elements – the artist thinks together with and about the aquatic and Baltic Sea area – its presence, past and future speculative scenarios and its changing composition of ecology and marine chemistry.
As a continuation of her recent solo exhibition Filtering With Cyanobacteria, Double Binds and Other Blooms at the ISSP gallery (Riga, Latvia), Õllek explores the geological and chemical changes of the Baltic Sea.

The Baltic Sea is one of the world’s most polluted seas due to intensive agriculture, hazardous substances, domestic and industrial wastes, marine litter and underwater noise that has affected its ecosystem. It is a semi-enclosed sea with a slow water exchange and its recovery capacity is, therefore, relatively limited. The excess nutrients in the water (fertilisers, etc.), inadequate water treatment, and rising sea temperatures create eutrophication and significantly affect the cyanobacteria community, leading to increasing annual cyanobacteria blooms. The toxic blue-green algal blooms create hypoxia, highly depleted and oxygen-poor areas. These areas are called ‘dead zones’ and they have a major impact on marine ecology. In addition to these annual dead zones, there’s also approximately 60,000 – 80,000 km2 of the Baltic’s seabed in a variable dead zone due to water that is more saline and denser that remains on the bottom, therefore isolating it from surface waters and the atmosphere.

At her exhibition at Kogo Gallery, Õllek is reflecting on the Baltic Sea through the presence of algal blooms, a speculative perspective and a sedimented past – through several-hundred-million-year-old marine sedimentary rocks, limestone. Within a wide range of different (approximately 100) limestone types in Estonia, formed between 472 and 416 million years ago, she’s particularly interested in the Silurian period’s Borealis limestone. Also known as shell limestone, it consists largely of the fossilised shells of the brachiopod Borealis borealis, and it’s claimed that the world’s biggest Borealis Bank deposit is located in Estonia. This sedimentary layer was formed approximately 440 million years ago, when the area of Estonia was at the equator, covered by a shallow tropical sea, and when various mollusks, trilobites, cephalopods, corals, and sea lilies were abundantly found.

For the solo exhibition at Kogo gallery, Kristina Õllek has been working with limestone, sea salt, cyanobacteria, bioplastic and clay, and other materials that become part of the photographic works and the installation, acquiring another physical layer and materiality with its own agency.
Kristina Õllek (b.1989) is a visual artist based in Tallinn, Estonia. She is working in the field of photography, video and installation, with a focus on investigating representational processes, geological matter, aquatic ecosystems, and the human-made environment. Kristina Õllek has a BA (2013) and MA degree (2016) in the Photography Department of the Estonian Academy of Arts and she has complemented her studies in Berlin at Kunsthochschule Berlin-Weissensee (2012) and in Rotterdam at Piet Zwart Institute (2016). Her works have been shown in various international group and solo exhibitions around Europe.

www.kristinaollek.com 
https://www.kogogallery.ee/en/artists/kristina-ollek/
 Read more: https://www.kogogallery.ee/.../waters-of-hypoxic-slime.../ 
 Artist tour on the 1st of April at 14 (in Estonian): https://fienta.com/.../jalutuskaik-kristina-ollekiga...


The gallery announces other upcoming public programme events during the exhibition on its Facebook page. The exhibition will remain open until 20 May.

The exhibition is funded by the Cultural Endowment of Estonia and the City of Tartu.
Graphic design and dialogue partner Kert Viiart.
Special thanks to Kert Viiart, Mare Isakar, Carlotta Põdra, the Natural History Museum at the University of Tartu, Põhjakivi OÜ.
The opening of the exhibition is supported with drinks by Põhjala Brewery.

Waters of Hypoxic Slime and Tropic Lime is the second exhibition in Kogo Gallery’s this year’s programme entitled Queer It Up. This title celebrates all that is positioned as fluid, different, unidentifiable, glitchy, marginal and uncomfortable. Topics like friendship, nature, magic, gender and failure will be tackled within the programme.

Kogo gallery
Kastani 42, Tartu
Wed–Fri at 13.00–19.00, Sat at 13.00–18.00
https://www.kogogallery.ee/en/

Teised üritused

Info

Kuupäev: 31. 03. 23 - 20. 05. 23

Kell: 13:00 - 18:00

Koht: Kogo galerii

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Kogo galerii
Kastani 42, Tartu
K–R kell 13–19, L kell 13–18
https://www.kogogallery.ee/ee/


Facebook