NÄITUS // Avanev ja sulguv | Unfolding and Refolding

Kunstnikud: Jaakko Autio, Riikka Keränen
Kuraator: Mirjami Schuppert
Korraldajad: Kogo galerii koostöös galeriiga Titanik
Toimumispaik: Kogo galerii


Näitusel „Avanev ja sulguv“ saab tutvuda kahe Soome kunstniku, Jaakko Autio ja Riikka Keräneni uute töödega. Näitus tegeleb küsimusega, kuidas on minevik olevikus kohal ning kuidas meie varasemad kogemused mõjutavad praeguse hetke kogemist. Minevik on meisse – õigemini meie kehasse – jätnud nii meelelisi kui ka mitte-meelelisi jälgi, need on meiega kaasas mitte üksnes mälestuste, vaid ka kehalise mälu kujul. Läbikogetu on meisse settinud, me kanname möödanikku oma kehas kaasas. Kehasse talletunud mälu kaudu on ühes kohas, ühes ruumis korraga kohal eri ajad, mida ei saa üksteisest eraldada. Tänane päev, praegune aeg moodustavad osa ajaloo katkematust kulust.

Narvas residentuuris viibides salvestas Jaakko Autio Eesti hümni (mis on ühtlasi ka Soome hümn, pealkirjaga „Maamme laulu“) kohalike kooride ja ühe Soome koori esituses. Autio teoses on lauljate eraldi salvestatud hääled toodud kokku mitmekanalilises installatsioonis. Lauljate hääled põimuvad ja segunevad, sõnad ja meloodia muutuvad näitusesaalis äratundmatuseni. Teos loob ruumi, kus esiplaanile kerkib taju paljusus ning üheskoos on kohal mitu eri aega. Kogeme olevikku mitmetahulise ja määratlematuna.

Keräneni kelmikad esemed on sündinud vahetus kontaktis looduslike materjalidega, nagu liiv ja savi. Teosed saavad oma vormi kunstniku kätes – need on loodud materjaliga kokku puutudes, lähtudes esemete endi vajadustest, ammutades inspiratsiooni elusolendite loomulikust arengust. Vormid venivad ja voolavad mööda eri pindu ega rutta lõplikku kuju võtma. Materjali toores kohalolu ei lase neid esemetena määratleda ega selgelt piiritleda. Keräneni tööd suhestuvad ruumi hõivates nii Autio installatsiooni kui ka valge galeriipinnaga, tungides seente kombel igasugu õõnsustesse. Keräneni teos toob nähtavale kõik nurgad ja sopid, tõstes esile alati olemas olnud, kuid varem tähelepanuta jäänud ruumiosad.
Näitus sai inspiratsiooni Kogo 2022. aasta teemast „Minevik on olevik“, mis viitab sellele, kuidas aeg sündmusi ja kogemusi minevikust olevikku toob. Minevik voolab läbi oleviku ja mõjutab seda, mis suuna sündmused olevikus võtavad. Minevik on alati kohal – nii kandub ka meie olevik edasi tulevikku.

Näituse valmimisel ühendasid oma jõud Eesti kaasaegse kunsti galerii Kogo ja Soome galerii Titanik, kes tänavu vahetavad näituseprojekte, et tuua Baltimaade kunstnikke Soome Turusse ja Soome kunstnikke Eestisse Tartusse.


KUNSTNIKUD

Jaakko Autio on Helsingis tegutsev helikunstnik. Autio sündis Soomes, kuid kolis nelja-aastaselt Senegali, kus ta elas kuni 12. eluaastani. Pärast Senegalis veedetud lapsepõlve oli tal Soome tagasi jõudes keeruline eakaaslastega ühele lainele saada. Nooruses kogetud sündmustest kasvas välja Autio loomingu keskne küsimus: kuidas maailma ja teiste inimestega tähendusrikkal moel suhestuda?
Autio teosed on mitmekanalilised kogemuslikud heliinstallatsioonid, mis annavad publikule võimaluse puhata ja end esteetilisele elamusele usaldada. Turvatunde ja jõudeoleku pinnalt saab igaüks mõtiskleda oma koha üle siin ilmas.
Lisainfo www.jaakkoautio.com

Riikka Keränen on kujutav kunstnik ja mitme ameti pidaja, kes elab Kainuu maakonnas Ristijärvi vallas. Ta lõpetas 2010. aastal Kankaanpää kunstikooli skulptuuri erialal. Keräneni loometööd võib kirjeldada kui mängimist ja kätega mõtlemist, kahekõne kõikvõimalike materjalidega. Loomingu kaudu mõtiskleb ta selle üle, kuidas inimeste maailm suhestub inimvälise maailmaga.
www.riikkakeranen.com
https://www.instagram.com/r_i_i_k_k_a_k/


KURAATOR

Mirjami Schuppert (Soome/Saksamaa) on õpetaja, kuraator ning Turu galerii Titanik ja kunstnikeühenduse Arte juhataja. Ta on lõpetanud bakalaureuse- ja magistriõpingud kultuuriajaloo erialal ning läbinud Ulsteri ülikoolis praktikapõhise doktoriõppe kureerimise alal. Alates 2010. aastast on ta töötanud sõltumatu kuraatorina ning korraldanud mitmeid näitusi Soome, Saksamaa ja Põhja-Iirimaa galeriides ning muuseumides. Kuraatorina tegeleb Schuppert eelkõige uute konteksti- ja kohaspetsiifiliste tööde tellimisega.


TOETAJAD
Frame Contemporary Art Finland
Soome Instituut
Heade mõtete linn, Tartu
Eesti Kultuurkapital


TÄNUD
Lotta Anttila


|


Artists: Jaakko Autio, Riikka Keränen
Curator: Mirjami Schuppert
Organisers: Kogo Gallery in collaboration with Titanik Gallery
Location: Kogo Gallery in Tartu, Estonia


The exhibition Unfolding and Refolding, features new commissions by two Finnish artists, Jaakko Autio and Riikka Keränen. It examines how the past lingers on in the present, how the presence we experience is impacted by our past experiences. We, or rather, our bodies, carry both sensuous and non-sensuous traces of the past, it is present not only as a form of remembrance, but as an embodied memory. Our lived experiences are ingrained in ourselves, making us carry the past in our bodies. Through the embodied memory, there is a presence of different temporalities in one place and space simultaneously and cannot be separated; this day and time is part of a continuum that forms history.

During his residency in Narva, Estonia, Jaakko Autio recorded local choirs singing Maamme laulu (in Estonian Mu isamaa, mu õnn ja rõõm). In Autio's work, the singers' voices, recorded individually, come together in a multichannel installation. Through the playing of the recordings, where each singers’ voice mixes and mingles, the lyrics and melody become indecipherable in the space. The work creates a space in which the multiplicity of perception is foregrounded, and different temporalities are present all at once. Our experience of the present becomes manifold and resists definition.

Keränen's mischievous-looking objects are shaped by the artist’s immediate relationship to various natural materials, such as hay, sand, and clay. The works find their form in the artist’s hands – they are moulded by her physical presence in relation to the material, listening to their needs and inspired by the way living organisms grow. The shapes stretch and sprawl on the surfaces, lingering on and not hurrying toward a form. Their raw material presence resists defined objecthood and becoming finite. Keränen’s works negotiate a space for themselves in relation to both Autio’s installation as well as the white cube of the gallery, building up in the crevices like fungi. Through Keränen’s work the nooks and crannies become visible, they create a presence for those elements of the interior that always are there, but never noticed.

The exhibition has found its inspiration from Kogo’s vibe “Past is the Present”, which refers to how certain events and experiences are carried from the past into the present. Pastness is a current running through the present; the past is impacting on how certain event unfolding in the present. It is always there, lingering on, just like this present we now experience will fold into the future.


ARTISTS’ BIOS

Jaakko Autio is a sound artist based in Helsinki. Autio was born in Finland, but moved to Senegal as a child (4-11). After spending his childhood in Senegal, the return to Finland was marked by being an outsider. These events gave rise to the core of Autio's works today - How do we connect to the world and others in a meaningful way?
Autios works are multi-channel and immersive sound installations where the visitor can rest and sink into an aesthetic experience. Safety and rest serve as a starting point from where one can reflect on his/her personal belonging to the world.
More information www.jaakkoautio.com

Riikka Keränen is a visual artist and mixed worker from Ristijärvi in the Kainuu region of Finland. She graduated with a degree in sculpture from the Kankaanpää School of Fine Art in 2010. Keränen's work involves playing and thinking in dialogue with the entire spectrum of the world's materials. Through her work, the artist reflects upon the entangled nature between human and other-than-human worlds.
www.riikkakeranen.com
https://www.instagram.com/r_i_i_k_k_a_k/


CURATOR

Mirjami Schuppert (Finland/Germany) is a teacher, curator and director of Titanik Gallery and Arte Artists’ Association in Turku, Finland. She has completed a BA and MA in Cultural History, followed by a practice-based PhD in curating at Ulster University. Since 2010, she has been working as an independent curator delivering numerous exhibitions in Finland, Germany, and Northern Ireland, at both galleries and museums. The focus of Schuppert’s curatorial practice is commissioning new context- and site-specific works.


FUNDERS
Frame Contemporary Art Finland
Finnish Institute
Tartu – City of Good Thoughts
Estonian Cultural Endowment

THANKS
Lotta Anttila

Teised üritused

Info

Kuupäev: 09. 09. 22 - 05. 11. 22

Kell: 13:00 - 19:00

Koht: Kogo galerii

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Facebook