NÄITUS // Anneli Ivaste, Kristel Schwede "On sügis, on kevad"

Mõned näituse ideed sünnivad läbi pähe lipsanud pealkirja, millest kasvab tervik tasapisi protsessi käigus. Nii juhtus ka käesoleva väljapanekuga. Kui Anneli Ivaste näitus sügise hingedest galeriis Positiiv oktoobris lõppes, hakkas siinkirjutaja, näituse kuraatori peas edasi arenema järg pealkirjaga „On sügis, on kevad“, mis otsis vastuseid küsimustele, mis saab edasi teise ilma lahkunud inimeste lähedastest, kes on siia maa peale jäänud ja kuidas nad eluringi tõsiasjadega hakkama saavad.

Anneli Ivaste fotoseeria „Sügisel on hinged hellad“ on delikaatne ja soe sissevaade elu lõpuveerandile, kui inimese keha ja vaim on muutunud nii hapraks, et ta enam ise toime ei tule. Märkamatult muutuvad peresisesed rollid ning lähedasega koosveedetud aeg saab hoopis teise tähenduse.

Jättes talvekuud vaherahuks ja leppimiseks, suundus mõte kevadesse, uute alguste aastaaega. Soovmõtlemisel on tugev tagantlükkav jõud ja nii avanes Ag47 galeriis võimalus teemaga ühisnäituse kujul edasi liikuda. Tundub, et hingedekuul sekkusid näituseloomesse ka tegelased teistpoolt piiri. Sujuvalt lisandusid Kristel Schwede teostena sajandeid vanad salakohad, mille sissepoole pööratud mõtlikku olemust tasakaaslustavad kevadised sensuaalsed tulbiõied.
Anneli Ivaste (1970) on Tallinnas tegutsev dokumentaalfotograaf. Igapäevaselt töötab Anneli Ivaste Eesti Filharmoonia Kammerkoori kommunikatsioonijuht-toimetaja ja fotograafina. Kunstnikuna paeluvad teda loomingulised protsessid nii kontserdilaval, proovisaalis kui ka elus (näitused „Peaproov“, „Hääleruumid“ ja „Piiripealsed helid“) ning isiklikud, samas universaalsed lood.

Kristel Schwede (1963) on kunstnik, kultuuriajakirjanik, kirjastaja (fotoajakiri Positiiv) ja galerii Positiiv galerist-kuraator. Kunstnikuna huvitavad teda inimtekkelised keskkonnad, loomingulised protsessid ning ühisloomingu hall ala. Kuraatorina huvitavad teda lisaks meelerännakud, mis kunstivaatajal võivad tekkida, vaadates mõnda tema jaoks tähendusrikast teost või näitust. Schwede on osalenud näitustel alates 2019. aastast, tema teoseid leiab erakogudest Eestis, Saksamaal, Prantsusmaal.

Kuni 31.12.23 on Tartu Ülikooli raamatukogus avatud Kristel Schwede näitus „Need horisondid“.
Lisainfo: kristel.schwede@gmail.com, tel 5809 3140
--------------
It’s Autumn, It’s Spring

Some ideas for the exhibition are born through a title that slipped into ones head, from which the whole gradually grows in the process. This is what happened with this exhibition. When Anneli Ivaste's exhibition of autumn souls in the Positiiv gallery ended in October, the writer here and the curator of the exhibition, began to develop a sequel entitled "It's Autumn, It's Spring", which sought answers to the questions of what will happen to the loved ones of people who have passed away, who have remained on this earth and how they deal with the facts of life cycle.
Anneli Ivaste's photo series "Souls are Aching in Autumn" is a delicate and warm insight into the last quarter of life, when a person's body and spirit have become so fragile that they can no longer cope on their own. The roles within the family change imperceptibly, and the time spent with a loved one takes on a completely different meaning.

Leaving the winter months for truce and reconciliation, the thought turned to spring, the season of new beginnings. Wishful thinking has a strong repulsive force, and thus the Ag47 gallery gave the opportunity to move forward with the theme in the form of a joint exhibition. It seems that characters from the other side of the border also intervened in the creation of the exhibition during the month of souls. Centuries-old secret places were gradually added as Kristel Schwede's artworks, whose inward-turned pensive nature is accompanied by sensual spring tulips.
Anneli Ivaste (1970) is a documentary photographer working in Tallinn. On a daily basis, he works as a communications manager-editor and photographer of the Estonian Philharmonic Chamber Choir. As an artist, he is fascinated by creative processes both on the concert stage, in the rehearsal hall and in life (exhibitions "Main Rehearsal", "Voice Rooms" and "Boundary Sounds") and personal, yet universal stories.

Kristel Schwede (1963) is an artist, cultural journalist, publisher (photo magazine Positiiv) and gallerist-curator of Positiiv gallery. As an artist, she is interested in different environments, creative processes and the gray area of co-creation. As a curator, she is also interested in the emotional journeys that an art viewers can have. Schwede has participated in various xhibitions, her works can be found in private collections in Estonia, Germany, France.

Kristel Schwede's exhibition "These Horizons" is open until 31.12.23 in the Tartu University Library.

Teised üritused

Info

Kuupäev: 22. 11. 23 - 31. 12. 23

Kell: 12:00 - 18:00

Koht: Ag47

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Facebook