Liisa Mudisti näitus "Kasvuhoone"

AVAMINE 9.09 kell 18.00!

ENG BELOW
- - - - -

KASVUHOONE
Kasvuhoone on hoone, kus luuakse spetsiaalsed tingimused kasvatamise jaoks.

Kasvuhoones toimub kasv.

Kasvuhoones luuakse spetsiaalsed tingimused taimede kasvatamise jaoks. Need taimed on seatud eraldi ülejäänud loodusest, kaitstud väliste keskkonnamõjude eest; nad on kasvu soosivas soojas niiskes keskkonnas kasvamas nööripidi üles ja moodustamas oma iseloomuliku liikumisega tajutavaid rütme.

Kasvuhoones oled eraldatud.

Selles oled vaadatud.

Kasvuhoone kätkeb endas vastuoluliselt mõjuvaid omadusi: ühelt poolt loob see hubase ja sooja keskkonna, mis soodustab kasvu, teisalt määrab oma ruumilises ülesehituses selle kasvu piirid ja mustrid. Klaas võib tekitada mulje avatusest, kuid tegelikkuses toimib see eraldajana, jättes ühtlasi ruumi kontrollivale pilgule väljastpoolt.

9. septembril kell 18:00 avatakse TYPA galeriis Liisa Mudisti näitus “Kasvuhoone”, mis jääb avatuks 4. oktoobrini. Näitusel on eksponeeritud maalist ja helist koosnev installatsioon, mis otsib dialoogi kahe meediumi vahel. Kasvuhoone metafoorses ruumis
mediteerib kunstnik isikliku kasvu, atomiseerumise ja vaimse tervise üle; lisaks juurdleb isolatsiooni ning selle ületamise üle.

Liisa Mudist (1994) on kunstnik ning luuletaja, kes on oma kunsti- ja luulepraktikas tegelenud meediumi olemuslikkusega. Oma loomingus keskendub Mudist mõjule, mis on luule või maali osadel: sõnadel, tähtedel, liikumisel, rütmil, milline kultuuriline mõju on värvidel ja kompositsioonil. Isiklikust vaatepunktist lähtudes vaatleb ta marginaalsete ja hegemooniliste ideede suhteid. Tema loomingut on eksponeeritud Eestis, Šotimaal ja Soomes. Mudisti luuletused avaldati esmakordselt 2019. aasta Värskes Rõhus, mille eest ta pälvis 2019. aasta Värske Rõhu Aastapreemia ning Prima Vista kirjandusauhinna “Esimene samm”.

- - - - -

HOTHOUSE
Hothouse is a house with suitable conditions for growing.

Growth happens in a hothouse.

Hothouse is a house with suitable conditions for growing plants. These plants are set apart from the rest of nature, protected from the outer environment; they are inside where the atmosphere is warm and humid, growing up from the strings and creating their own specific rhythms.

Inside a Hothouse you are being isolated;

you are being watched.

Hothouse consists in itself of paradoxical attributes: it creates a comfortable and warm environment, meanwhile in its spatial construction it dictates the boundaries of growth and
patterns. Glass might create an illusion of spaciousness but in reality it acts as a separator, leaving also space for a controlling gaze from the outside.

Liisa Mudist’s exhibition “Hothouse” will be opened on the 9th of September at 6PM, it will remain open until the 4th of October. The exhibition, consisting of painting and sound installation, searches for a dialogue between the different artistic mediums. Through the
metaphoric space of a hothouse the artist meditates on personal growth, atomization, experiences of mental illness and contemplates on individual and society, isolation and the attempt to overcome it.

Liisa Mudist (1994) is an artist and a poet, whose artistic practice deals with the specificity of a medium. Mudist concentrates on the affect of poetry or painting by playing with sound, different languages, letters, colors and composition. Having a personal approach to her practice, she questions the relationship between marginal and hegemonic ideas. She has been exhibiting in Estonia, Scotland and Finland. Mudist’s poems were first published in a magazine Värske Rõhk in 2019 for which she won the annual prize of Värske Rõhk and Prima Vista’s literary prize “First Step”.

Teised üritused

Info

Kuupäev: 09. 09. 20 - 04. 10. 20

Kell: 12:00 - 18:00

Koht: TYPA

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Facebooki üritus