Kunstnikuvestlus – Kristi Kongi & Mari-Leen Kiipli

Olete oodatud Kristi Kongi ja Mari-Leen Kiipli kunstnikuvestlusele näitusel “Salajane vilin metsas”, 16. novembril kell 18.00 Kogo galeriis.

Käesoleval näitusel eksponeeritud teoste lähtekohaks on inimese suhe teda ümbritseva loodusliku keskkonnaga ja idee erinevate eluvormide vaheliste piiride hägustumisest. Keskendudes Rosi Braidotti sõnastatud kriitilise posthumanismi ideele, kus individualistlik maailmapilt asendub täiesti uue ning mitte-ühtse subjekti loomispüüdlusega, vaatlevad kunstnikud subjekti osana planetaarsest tervikust.

Vestlusel arutletakse visuaalse tajukogemuse üle kaasaegses maailmas – kuidas tajume ümbritsevat maailma, olles pidevalt ülekoormatud visuaalsest informatsioonist ja mürast? Kuidas suhestub see tajukogemus pideva tehnoloogilise arenguga ning miks on see progress omakorda esile kutsunud teatava loodusesse tagasi pöördumise fenomeni?

Kunstnikega vestleb Laura Elisabeth Konsand Kogo galeriist.

//

On Friday, November 16 at 6pm an artist talk will be held at the exhibition "Secret whistle in the forest" between the artists Kristi Kongi and Mari-Leen Kiipli, with questions by Laura Elisabeth Konsand from Kogo Gallery. The artist talk will be in Estonian.
______________________________________________________

KRISTI KONGI maaliinstallatsioon on geograafiline valguslabürint, mis haarab endasse erinevaid kohti Mehhiko džunglist Lõuna-Eesti metsadeni. Valguse metafoori kaudu ähmastuvad inimese ja looduse vahelised piirid ning metsast saab utoopilise geomeetria allikas. Posthumanistlikus evolutsiooniprotsessis muudab valgus inimesed taimedeks ja hirm hakkab võrduma soojusega.
Kristi Kongi (1985) on maalihariduse omandanud Tartus, Tallinnas ja Lahtis ning hetkel elab ja töötab Tallinnas. Kongi kunstipraktika keskne teema, materjal ja inspiratsiooniallikas on värv. Tema teoste visuaalne keel, mida on lihtne kiirelt määratleda kui geomeetrilist abstraktsionismi, keerleb valguse ja värvi süsteemsete uuringute ümber, olles eelkõige analüütiline ja organiseeritud.

MARI-LEEN KIIPLI näitab oma videoteoses kuidas seista valguse ja hämaruse, ebakindluse ja teadmatuse vahel, avastades erinevate eluvormide eksistentsiaalseid ja hägustunud kokkupuutepunkte.
Mari-Leen Kiipli (1988) on õppinud fotograafiat Tartus ja Tallinnas ning täiendanud end Viinis, praegu elab ja töötab Tallinnas. Kiipli senised suuremad sooloprojektid, mis kombineerivad fotot, videot ja installatsiooni, keskenduvad peamiselt ruumide ja situatsioonide tunnetuslikule kvaliteedile. Ta uurib teostes lähedalt ja keskendunult iseenda kohalolu spetsiifilistes, omadusteta keskkondades ning kehamälu toimimist.

Kristi Kongi ja Mari-Leen Kiipli ühisnäitus “Salajane vilin metsas” kuulub festivali Tartu Valgus kõrvalprogrammi. Lisainfot Tartu Valgusfestivali kohta leiab aadressilt www.tartuvalgus.ee.

Näitust toetab: Eesti Kultuurkapital, A. Le Coq, Saku, Pühaste Pruulikoda

Täname: Tartu Kunstimuuseum, Tartu Kunstimaja

Vestlus Facebookis

Teised üritused

Info

Kuupäev: 16. 11. 18

Kell: 18:00 - 20:00

Koht: Kogo galerii

Pilet: Tasuta

Kontakt:

kogo@kogogallery.ee