Kellel raha, sellel võim - Vastutustundlikkus Eesti panganduses

Pangad ja teised finantsasutused mängivad tähtsat rolli elukeskkonna hoidmisel ja tagamisel, sest nad rahastavad projekte, ettevõtteid ja riike ning avaldavad investeeringutega seekaudu otsest mõju keskkonnale ja ühiskonnale.

Rahastamisel võib olla positiivne mõju, toetades ettevõtteid, mis nt edendavad üleminekut rohelisele majandusele. Samas võivad investeeringud võimendada negatiivseid mõjusid, nagu kliimamuutus, elurikkuse kadu või inimõiguste rikkumine.

Näiteks on teada, et pangad on Eesti inimeste rahaga toetanud muuhulgas:

● Energiaettevõtet BP (endine British Petroleum), mis põhjustas nt 2010. aasta ulatusliku õlilekke Mehhiko lahes.

● Brasiilia valitsust, mille passiivsus ja vastutöötamine takistas 2019. aasta Amazonase vihmametsa põlengute kiiret peatamist.

● Kemikaaliettevõtet Dow Chemicals, mis keeldub võtmast vastutust 1984. aastal Indias oma tütarettevõtte poolt põhjustatud katastroofi eest, kus tehasest lekkinud mürgised gaasid tapsid üle 15 tuhande, vigastasid üle poole miljoni ning on tänase päevani jätnud abi saamata kannatama üle 100 tuhande inimese.

Neljapäeval, 30. jaanuaril, esitleb kodanikuühenduse Estwatch* esindaja Uku Lilleväli MaailmaParandusKohviku raames uuringut sellest, mida Eesti pangad teevad praegu ning mida nad saaksid ja peaksid tegema rohkem, et veenduda oma finantsotsuste vastutustundlikkuses ning tagada, et Eesti inimeste raha toetaks kestliku arengu saavutamist. Võrdleme Eesti pankasid ning arutame, mida ette võtta, et muuta Eesti pangandust vastutustundlikumaks.

Osalemine on kõigile TASUTA, pakume teed ja näksi.

Üritust korraldab MTÜ Eesti Roheline Liikumine ning on osa Erasmus+ projektist "Euroopa Noorte Valdkonnaülene Lähenemine Uue Rohelise Kokkuleppe Suunas"

Lisainfo: karola@roheline.ee

* Estwatch on mittetulunduslik kodanikuühendus, mis uurib, kas ja kuidas arvestavad finantsasutused oma investeeringute mõju keskkonnale ja ühiskonnale, ning toetab teadlikkuse kasvatamise ja koostöö kaudu vastutustundlikumaid investeeringuid.

Teised üritused

Info

Kuupäev: 30. 01. 20

Kell: 19:00 - 21:00

Koht: Paranduskelder

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Üritus Facebookis
 
karola@roheline.ee