Kaose Koguduse / Congregation of Chaos "Retrospective"

(For English, pleasse scroll down)

Kaose Koguduse „Retrospektiiv“
17.05.–22.06.2019
Kogo galeriis, Kastani 42, Tartu

Kogo galerii on avatud
K-R 12:00-19:00
L 12:00-18:00

Osalevad kunstnikud:
Martiini, Gabriela Liivamägi, Marja-Liisa Plats, Helle Ly Tomberg, Paul Lepasson, Uku Pira, Martin Rästa, Siim Lill, Kersten Kõrge, Salme Kulmar

Ainuigavikuliselt kaduva ja ilmuva kaose muutumatult muutuva mõõtmatu ilmingu tunnistajate ühisnäitus „Retrospektiiv“ vaatab spontaanselt kulgeva ruumiinstallatsiooni kaudu tagasi inimkultuuri ning universumi igikestvale konfliktile, mis on inimesi vaevanud hetkest, mil esimene inimkäsi haaras kivikirve järele. Imiteerides inimkonna ambitsioonikat, ent lootusetut võitlust alistamatu Kaose vastu, uurib Kaose Kogudus inimeseks olemise kogemusega kaasnevaid olemuslikke algküsimusi ja püüab leida lepitust lõputult teadmatu universumiga.

Kaose Koguduse „Retrospektiiv“ on dekonstruktiivne protsess, mis ei keskendu autoritele, teostele ega nende seostele või tähendustele, vaid loob spontaanselt muutuva ühisruumi, mille täidab piiramatu loovuse puhas voog. Puuduvad piirid nii teose, meediumi kui ka autorite vahel. Ruumiinstallatsioon areneb ja taandarenebspontaanselt, muutes vormi ja tähendusi. Nõiakivitagune määramatus vilgatab korraks ja kaob siis jälle kiviklibusse. Kaose Koguduse liikmed realiseerivad inimese loomuomase õiguse eksida ja improviseerida ning lepitavad inimkonna universumiga. Kivi kotti!

///

Congregation of Chaos “Retrospective”
17.05.–22.06.2019
Kogo gallery, Kastani 42, Tartu

Wed-Fri, 12:00 – 19:00
Sat, 12:00 – 18:00
and by appointment


Participating artists:
Martiini, Salme Kulmar, Marja-Liisa Plats, Helle Ly Tomberg, Paul Lepasson, Uku Pira, Martin Rästa, Siim Lill, Kersten Kõrge, Gabriela Liivamägi

“Retrospective” is a collaborative exhibition by witnesses to the permanently transient immeasurable manifestation of the omnieternally disappearing and emerging chaos. As a spontaneously flowing spatial installation, the exhibition aims to look back upon the perpetual conflict between humanity and the universe, which has been tormenting men from the moment the first human hand reached for a stone axe. Imitating the ambitious, alas hopeless fight of humanity against unrelenting Chaos, the Congregation of Chaos investigates essential primal matters on experiencing the human condition and seeks reconciliation with an endlessly unfathomable universe.

Stepping outside the harrowing boundaries of knowledge and shunning expectations for success – we are free. Actualizing boundless self-potential, without self-imitation or endeavour for a static (artist-)image, we deconstruct the meaning of our creative output as well as our own selves. Congregation of Chaos’s “Retrospective” is a deconstructive process, which refrains from concentrating on authors, works or references and meanings between, but instead creates a spontaneously changing common space filled with the pure flow of boundless creation. Missing are the borders between a concrete work, a medium, and an author. The spatial installation evolves and devolves spontaneously, transmuting form and meaning. The void behind the witchstone flashes just for a glimpse and dissolves again into rubble. Members of the Congregation of Chaos realize the intrinsic human right to err and to improvise and thereby reconcile the humankind and the universe. Rock On!

Teised üritused

Info

Kuupäev: 17. 05. 19 - 22. 06. 19

Kell: 12:00 - 19:00

Koht: Kogo Gallery

Pilet: Tasuta

Kontakt:

kogo@kogogallery.ee
Näitus Facebookis