Galeriide öö vol. 8 | Gallery night vol. 8

(scroll down for English programme)

Kogo galerii koostöös Aparaaditehasega korraldab järjekorras 8. Galeriide ööd. Reedel, 3. märtsil kell 18-23 on näitustega avatud Aparaaditehases ja selle ümbruses tegutsevad kunstigaleriid, toimuvad traditsioonilised kunsti- ja majatuurid, sel korral ka inglise ja ukraina keeles, õhtu on sisustatud muusikaga, kokteile pakub autoribaar NAPP.

Galeriide öö programm on külastajale tasuta.
Galeriide ööd toetab Tartu Linn.

|

Kogo Gallery, in collaboration with Aparaaditehas (Widget Factory), is proud to present the 8th Gallery Night. Taking place on Friday, March 3rd, a number of galleries located in and around Aparaaditehas will be open to the public from 6pm to 11pm. We invite you to join us for an enjoyable evening filled with music, cocktails, and the opportunity to explore a diverse range of exhibitions.

The Gallery Night program is free for visitors.
Gallery Night is supported by the City of Tartu.

PROGRAMM (EE)

NÄITUSED

> Ajuokse keldrigalerii / Avatakse grupinäitus "WALLS 1". Seinu on enda loominguga täitnud GUTFACE, k2rte, Looja, Stina Leek ja Zahars Ze. / Sissepääs Kastani tänavalt uksest nr. 2 keldrikorrus, avamine kell 20.

> tARTu galerii / Avatakse Toomas Kuusingu näitus „Harilikud maailmad“. Kunstniku loomingul kujutatud teemad tulenevad nii linna- kui ka maaelust, kunstielust, seltskonnast, muusikast, meediast − ehk kõigest ümbritsevast. Neist teemadest inspireeritud teosed jutustavad lugusid. Kokkuvõttes moodustub neist kaasaegne folkloor, kus reaalsus põimub kollektiivse alateadvuse pettekujutelmade ja sürreaalsusega. Seda kõike vürtsitab huumor, mille skaala ulatub naivistlikust naljast terava groteski, iroonia ja ühiskonnakriitikani.
Galeriide ööl muutub tARTu galerii nimi. Uus nimi tehakse teatavaks Toomas Kuusingu näituse avamisel. / Sissepääs Kastani tänavalt, näituse avamine ja kohtumine kunstnikuga kell 18
.
> tARTu pood / Teisel korrusel on valik graafikat – esindatud on Jüri Arrak, Kalli Kalde, Ove Maidla, Vitor Pascale jt. Baarist saab kokteile. / Sissepääs Kastani tänavalt.

> R galerii / avatud on Viive Väljaotsa näitus "Nukutuba". See on kunstniku nukumäng saviga, millest vormunud tarvilikud skulpturaalsed figuurid ja miniatuursed keraamilised näod
moodustavad kauni ja mängulise terviku. / Stuudiopood Karud ja Pojad, sissepääs Taskupargist.

> Ag47 / viimast päeva on avatud Jo Nurme näitus “Osakesed ja Lained” - kümaatika fotokunstis. Samuti on avatud stuudionurk ja soovijad saavad lasta teha endast portree 19. sajandi fototehnikas. / Sissepääs Taskupargist restoran Kolm Tilli kõrvalt.

> Kogo galerii / näitus “Tervitused ja mis iganes aitaks taastada meie katkema kippuva suhte” tõukub püüdlusest leida teed sõprusega seotud tähendusmaailmas, kus põrkuvad isiklikud kogemused, kultuurilised representatsioonid, ideaalid ja reaalsus ning isiklikud ja ühiskondlikud ootused lähedastele suhetele. / Sissepääs Taskupargist, näituse ühe kunstniku Diāna Tamanega on võimalik kohtuda alates kell 19.

> TYPA keskus / avatud on graafikanäitus “Foto/trükk: fotograafia roll 1970. aastate Sloveenia trükikunstis ja graafilises disainis”. Kohal on TYPA ESC vabatahtlik Saule, kes tutvustab näitust lähemalt. / Kastani 48f, sissepääs Samelini hoovist.

> Aparaaditehase rõdugalerii / avatud on graafikanäitus “Foto/trükk: fotograafia roll 1970. aastate Sloveenia trükikunstis ja graafilises disainis”. / Sissepääs Taskupargist uksest nr. 7 II korrus.
> Art & Tonic / avatud on Marko Mäetamme näitus “Kunst ja raha” / Kastani 48, sissepääs Samelini hoovist. / Kastani 48, sissepääs Samelini hoovist.

> Tunneligalerii / MTÜ Loomus rändnäitus "Karusnahka kannavad ilusad loomad, mitte ilusad inimesed” / Sissepääs Taskupargist

> Made in Aparaaditehas ja Puhvet / avatud on Talis Taime fotonäitus “Näitus”. / Sissepääs ustest nr 1 ja 9

> Redwalli kontorigalerii / kell 18:00 avatakse Kadi Mõttuse isikunäitus. Kadi segatehnikas loodud joonistustele on iseloomulik absurdsus, unenäolisus, tugev kontuur ja julge värvidekasutus. / Sissepääs uksest nr 2, II korrus

> Redwalli koridorigalerii / näitusel saab näha Markus Kasemaa näitust "Figuurid” ,mis on aastate jooksul üha täienev ja maailma galeriides juba palju ringi rännanud mahukas seeria monokroomsetest joonistustest. / Sissepääs uksest nr 2, II korrus

LISAPROGRAMM

> Galeriide tuur / Külastatakse kõiki Aparaaditehase kunstigaleriisid ja tutvustatakse lähemalt käesolevaid näituseid. / eelregistreerimisega - kerli@kogogallery.ee, tuuri algus Taskupargis kell 19.

> IDA raadio Tartu stuudio / Kogu reedese päeva lähevad IDA raadio Aparaaditehase pop-up stuudiost eetrisse nii IDA raadio klassikud kui Galeriide öö erisaated / idaidaida.ee

> Ajuokse keldripood / Pood on taaskord transformeerunud linna mõnusaimaks kleepsutöökojaks. / Sissepääs Kastani tänavalt uksest nr. 2 keldrikorrus.

> Karud ja Pojad / Stuudiopoes saab õhtu jooksul koos juhendajaga valmistada unikaalseid märke, mis on inspireeritud R galerii näitusest “Nukutuba”. / Sissepääs Taskupargist.

> Kokteilibaar NAPP / Pakub värskeid ja maitseküllaseid kokteile kõigile kunstihuvilistele. / tARTu pood, sissepääs Kastani tänavalt.

> Biblioteek X Stella Soomlais stuudio välkmüük ja töötuba / 18:00-21:00 / Biblioteegi raamatupood, sissepääs ustest nr 1 ja 9

> Drink&Draw Tartu / TYPA keskus, Kastani 48f, sissepääs Samelini hoovist, joonistamissessiooni algus kell 20.

> Galeriide öö afterparty –> Biit Me Tartu esimene pidu / Sündmusruumis 160 ruutu, sissepääs Kastani tänavalt uksest nr 2 –>https://fb.me/e/WFELOlMy


PROGRAMME (EN)

EXHIBITIONS

> Ajuokse basement gallery / The group exhibition "WALLS 1" by GUTFACE, k2rte, Looja, Stina Leek, and Zahars Ze. Entrance from Kastani street, door number 2 on the basement floor, opening at 8 pm.

> tARTU gallery / Toomas Kuusing's exhibition "Ordinary Worlds" will be opened. The themes depicted in the artist's work stem from both urban and rural life, art, society, music, media, and everything around us. The works inspired by these themes tell stories and form a contemporary folklore where reality is interwoven with collective subconscious delusions and surrealism. Humor spices it all up, ranging from naive jokes to sharp grotesque, irony, and social criticism. The gallery's name will be changed during the gallery night, and the new name will be announced at the opening of Toomas Kuusing's exhibition. Entrance from Kastani street, meeting with the artist, and exhibition opening at 6 pm.

> tARTu shop / On the second floor, there is a selection of graphics, featuring Jüri Arrak, Kalli Kalde, Ove Maidla, Vitor Pascale, and others. Cocktails are available from the bar. Entrance from Kastani street.

> R gallery / Viive Väljaots's exhibition "Doll Room" is open. This is the artist's clay doll game, where the necessary sculptural figures and miniature ceramic faces create a beautiful and playful whole. Studio shop "Bears and Sons," entrance from Taskupark.

> Ag47 / It is the last day of Jo Nurme's exhibition "Particles and Waves" - cymatics in photographic art. The studio corner is also open, and those interested can have their portrait taken in 19th-century photo techniques. Entrance beside restaurant Kolm Tilli from Taskupark.

> Kogo gallery / The exhibition "Greetings and Whatever Helps Restore Our Crumbling Relationship" stems from the attempt to find a way in the world of meaning related to friendship, where personal experiences, cultural representations, ideals, and reality, as well as personal and social expectations of close relationships, collide. Entrance from Taskupark, it is possible to meet one of the artists of the exhibition, Diāna Tamane, from 7 pm.

> TYPA Center / The graphic exhibition "Photo/Print: The Role of Photography in 1970s Slovenian Printing and Graphic Design" is open. TYPA ESC volunteer Saule is present to introduce the exhibition more closely. Entrance from Kastani 48f, from Samelin's courtyard.

> Aparaaditehase balcony gallery / The graphic exhibition "Photo/Print: The Role of Photography in 1970s Slovenian Printing and Graphic Design" is open. Entrance from Taskupark, door number 7, on the second floor.

> Art & Tonic / Marko Mäetamme's exhibition "Art and Money" is open. Entrance from Kastani 48, from Samelin's courtyard.

> Tunnel Gallery / The traveling exhibition of Loomus NGO "Beautiful Animals Wear Fur, Not Beautiful People." Entrance from Taskupark.

> Made in Aparaaditehas and Puhvet / Talis Taime's photo exhibition "Exhibition" is open. Entrance from doors number 1 and 9.

> Redwall office gallery / at 6:00 pm, Kadi Mõttus' solo exhibition will open. Kadi's mixed-media drawings are characterized by absurdity, dreamlike qualities, strong contours, and bold use of color. / Entrance through door no. 2, 2nd floor. 

> Redwall corridor gallery / on display is Markus Kasemaa's exhibition "Figures", which is an extensive series of monochromatic drawings that has been growing over the years and has already traveled to many galleries around the world. / Entrance through door no. 2, 2nd floor.

ADDITIONAL PROGRAMME: 

> In and Around Art Tour / Art and factory tour with ESC volunteers Paola and Salome who work in Widget Factory will take the visitors to art galleries and other fascinating places. / The tour is in English with pre-registration – paola@kogogallery.ee, the tour starts in Taskupark at 19.30.

> Artist tour / Ukrainian artist Viktoria who works in Widget Factory takes visitors to her favorite places at the factory. / The tour is in Ukrainian, with pre-registration – kerli@kogogallery.ee, the tour starts in Taskupark at 20.

> IDA raadio Tartu studio / All day on Friday, IDA radio's classics and Gallery Night specials will be broadcasted from IDA radio's Aparaaditehas pop-up studio / idaidaida.ee

> Ajuokse basement store / The store has once again transformed into the city's most pleasant sticker workshop. / Entrance from Kastani street, door number 2, basement floor.

> Bears and Cubs / In the studio store, you can create unique badges throughout the evening with a guide, inspired by the R Gallery exhibition "Nukutuba" (The Doll Room). / Entrance from Taskupark.

> Cocktail bar NAPP / Offers fresh and flavorful cocktails to all art enthusiasts. / tARTu store, entrance from Kastani street.

> Biblioteek Book store X Stella Soomlais studio flash sale and workshop / 18:00-21:00 / Biblioteek bookstore, entrance from doors 1 and 9.

> Drink&Draw Tartu / TYPA keskus, Kastani 48f, entrance from Samelin’s courtyard, drawing starts at 8PM.

> Gallery Night afterparty –> Biit Me Tartu's first party / Event space of 160 square meters, entrance from Kastani street, door number 2 –> https://fb.me/e/WFELOlMy


Teised üritused

Info

Kuupäev: 03. 03. 23

Kell: 18:00 - 23:00

Koht: Aparaaditehas

Pilet: Tasuta

Kontakt:

karmen@aparaaditehas.ee
Sündmus Facebookis