"Funk Lessons" video esitlus

Adrian Piperi video "Funk Lessons"(1983) esmakordne esitlus Eestis, koos loengute ja muusikaga!

Tartus lisavad video skriiningule funki:
Funk-muusika tagamaid avab Berk Vaher
Adrian Piperi loomingut tutvustavad Triin Tulgiste, Mary-Ann Talvistu ja Maarin Ektermann
DJ Kersten Kõrge

***
Adrian Piper (1948) on Ameerika Ühendriikidest pärit kontseptualistlik kunstnik ja filosoof.
Alates 1960. aastate lõpust on Piper oma kunstis kombineerinud minimalistlikku vormi selgelt poliitilise sisuga, tegeledes teemadega nagu rass, sugu ja identiteedipoliitika. Piperi huvi nende endiselt aktuaalsete teemade vastu on teinud temast ühe kaasaegse kunsti kesksetest nimedest, kelle teose näitamine Eesti kontekstis on esmakordne ja oluline.
Funk sai alguse kui afroameerika töölisklassi tantsumuusika, mille iseloomulikuks jooneks on lühikeste pausidega teravalt punkteeritud rütm. Adrian Piperi teose keskmes on funk-muusikale omase tantsustiili kollektiivne kogemine oma keha vabastamise kaudu. Piperi kultuuride- vahelisi piire hägustav (tantsutunnid viidi läbi valgete ja ka mustanahaliste keskklassi üliõpilaste hulgas) eksperiment baseerub eneseväljendusel, uute tehniliste ja tunnetuslike kogemuste omandamisel ning identiteedi-ületamisel. Kuidas integreerida teisi kultuure enda omaga? Videos tantsuõpetaja rollis olev kunstnik tõdeb, et sensoorsete teadmiste õpetamine ei saa toimuda tavapärases loengu vormis. Kontseptuaalne ja kogemuslik videoteos rõhub protsessi olulisusele, mis kannab endas sõnumit ennekõike just somaatilisel tasandil.
Ühe-õhtu formaat, mis kombineerib märgilise teose (esma)eksponeerimist Eestis, seda avavaid loenguid ja lõpuks ka pidu, mitmekesistab siinset kultuurimelu, kus domineerivad näitused, loengud ja peod enamasti eraldi. Ühel õhtul toimuvaid ning ühele teosele keskenduvaid sündmuseid ei ole Eestis kuigi palju, samas on selline formaat hea suunamaks kogu tähelepanu ühe kunstiteose tähendusväljale, võimaldades fokusseerida täpsemalt ja
teravamalt. Ühe-õhtu- formaat survestab publikut mitte edasi
ükkama otsustust, kas tulla või mitte, sest ainult sellel õhtul on kogu komplekt võimalik!

Korraldustoimkond: Triin Tulgiste, Mary-Ann Talvistu, Maarin Ektermann

Suur tänu: proloogkool; Erinevate Tubade Klubi; Üle Heli & Aivar Tõnso; Adrian Piper,Research Archive Foundation, Berliin; Margus Tamm, Kultuurkapital

Esitlus Facebookis

Teised üritused

Info

Kuupäev: 04. 11. 17 - 05. 11. 17

Kell: 22:00 - 03:00

Koht: Erinevate Tubade Klubi

Pilet: 3 €

Kontakt:

info@tartuerinevatetubadeklubi.ee