Aparaaditehase tänavaturg

MÜÜRILILLE TÄIKA | DISAINI- JA KÄSITÖÖTURG | TÄNAVATOIT | SIP’I KÄSITÖÖÕLLEALA | LASTE MAA & ILM ALA | SÕBRALT SÕBRALE LAOMÜÜK I KULTUURIPROGRAMM

Aparaaditehase tänavaturg on kummarduse kohalikule loomingule, disainile ja käsitööle, nutikale, taaskasutavale ja keskkonnasõbralikule eluviisile! Me toome loomingu ja inimesed tänavale ning muudame Tartu veel mõnusamaks!

Teine Aparaaditehase tänavaturg toimub Aparaaditehase festivali osana 1. septembril tehase taskupargis, Kastani tänaval ja Samelini tehase hoovialal. Tänavaturg on kirju, rikkalik, ent läbimõeldud turupäev linnaruumis, kust leiad Müürilille täika, disaini- ja käsitööturu, tänavatoidu- ja väiketootjate õllede ala, suure mängulise lasteala ning hea muusika.

Turu korraldamisel teeme valikuid, mis on peresõbralikud ning looduse- ja linnaruumisõbralikud. Sarnastest väärtustest lähtuvalt teeme valikuid ka kauplejate ning meelelahutajate osas.

Alanud on kandideerimisvoor II Aparaaditehase tänavaturu müüjatele. Registreerimisvorm on leitav SIIT


-----------------------------------------------------------------

APARAADITEHASE TÄNAVATURU OSALEMISTINGIMUSED

 • Aparaaditehase tänavaturg toimub 1. septembril kl 11.00-17.00 Tartus Aparaaditehases ja Kastani tänaval.

 • Tänavaturgu ja müügikohtade broneerimist korraldab MTÜ Aparaaditehas.

KANDIDEERIMINE JA KAUPLEMINE

 • Aparaaditehase tänavaturule pääseb kauplema läbi kandideerimisvooru. Korraldaja valib tänavaturule kauplema kõige huvitavamad, kvaliteetsemad ning erilisemad kauplejad. Kandideerimine toimub läbi kandideerimisvormi, milles esitatud info, varasemad ühised koostöökogemused ning muu avalikult kättesaadav info on valikute tegemise aluseks.

  • Turuala on jagatud väiksemateks temaatilisteks turualadeks, kaupleja saab olla korraga ühel kauplemisalal. Palume tutvuda turualade kirjeldustega.

 • Tänavaturule kandideerimise tähtaeg on 20. august või kuni kohti jätkub.

  • Turule valitud kauplejad saavad kinnituse ning kohatasu arve, mis tuleb tasuda hiljemalt 2 päeva enne turule tulekut. Korraldajatel on õigus alale mitte lasta kauplejaid, kellel on kohatasu maksmata.

  • Halva ilma korral turu osalustasu ei tagastata.

 • Aparaaditehasel on õigus kauplejaid paigutada algselt kandideerimisel valitud turualast erinevale alale kui see meie hinnangul sinna paremini sobib.

 • Korraldajale jääb õigus kauplejad ühe turuala piires ise alale paigutada ning vajadusel müügikohti ümber tõsta!

 • Kauplemiskoha edasiandmine või -müümine ei ole lubatud. Vastavast soovist tuleb turu korraldajaid teavitada.

 • Müüja tuleb tänavaturule kauplema kaupade ja toodetega, mida ta kandideerimisel oma tootevalikuna tutvustas. Korraldajatel on õigus kaupleja tegevus turul peatada, kui pakutav on väga erinev algselt kaupleja poolt tutvustatust.

 • Kandideerimisega kinnitab kaupleja, et on tutvunud kauplemistingimustega ja nõustub neid täitma!

ROHELINE TURG JA VASTUTUSTUNDLIK KAUPLEMINE

 • Kõik kauplejad peavad hoidma oma kauplemiskohas ning selle vahetus ümbruses puhtust ning viskama festivalipäeva ajal tekkivad jäätmed vastavatesse prügikastidesse.

 • Tänavaturul on kolme konteineriga prügialad - taara, biolagunevad- ehk toidujäätmed ja segaolmejäätmed. Palume külastajatel visata prügi vastavasse konteinerisse.

 • Toitlustajatel tuleb jäätmed koguda ja ladustada prügialal liigiti - biojäätmed, õlijäägid, kile ja papp, pakendid, segaolmejäätmed.

 • Müümata jäänud kaupa ega pakendeid ei tohi jätta festivali alale ega prügikastidesse. Kaup tuleb endaga kaasa võtta.

 • Vähendame pakendamist.

  • Kauba müümisel soovitame seda mitte pakendada.

  • Kui pakendamine on hädavajalik, palume eelistada taaskasutatud kotti või karpi uuele. Eelistage tekstiilist, paberist-papist või biolagunevast materjalist lahendusi kilekottidele.

  • Kui taaskasutatud pakendamine ei ole võimalik ja teil on vaja müüa kaup uues kotid/karbis, eelistage kindlasti tekstiilist, paberist-papist, biolagunevast materjalist lahendusi kile- ja plastikpakendile.

 • Vähendame plastikjäätmeid

  • Toitude serveerimine tänavaturul soovitame tungivalt kasutada ainult komposteeritavaid (biolagunevatelt) nõusid. Biolagunevaid nõusid kasutavad kauplejad (tänavatoidualal, toidulaadal) saavad tänavaturu korraldajate poolt spetsiaalse tunnusmärgi ning eelise kommunikatsioonis. Biolagunevate nõude / pakendamise plaanist teavitab kaupleja korraldajat enne üritust.
  • Jookide müük on lubatud ainult pandimärgiga taaras või panditopsides. Jookide serveerimine ühekordsetest topsidest (kaasa arvatud biolagunevad) ei ole lubatud.
  • Plastikkõrte pakkumine jookides on keelatud. Jooke võib serveerida taaskasutatavate või biolagunevate kõrtega.

 • Müügikohtades ning tänavaturu alal ei ole lubatud jagata flaiereid, õhupalle ja muid ühekordset kasutust leidvaid reklaame ning kingitusi.

TURUPÄEV JA LOGISTIKA

 • Turuala hõlmab lisaks Aparaaditehasele ka Kastani tänavat, mis suletakse liikluseks 1.09 kl 7.00 ja jääb suletuks kuni 19.00.

 • Tänavatoitlustajad pääsevad tänavaturu alale mööda Kastani tänavat. Disainituru, toidulaada ning Müürilille täika kauplejad saavad liikuda turuala lähistele Riia tänava ja Tamme tänava kaudu, jättes auto lähedalasuvasse parklasse.

 • Autoga müügikohale ei pääse (välja arvatud eelnevalt kinnitatud erikokkuleppel korraldajaga). Tänavaturu alale pääsevad foodtruckid ning masinad, millelt toimub kauba müük.

 • Ettevalmistusaeg enne turgu: 8.30-11.00

 • Kauplemisaeg: 11.00-17.00; tänavatoidualal kuni 21.00

 • Koristus ja kokkupanek: 17.00-19.00; tänavatoidualal 21.00-23.00

 • Tänavaturule saabudes tuleb kauplejal esitada turu korraldajatele broneeringukinnitus.

 • Apaaraditehase tänavaturul ei ole lubatud müüa alkoholi (välja arvatud kokkulepitud toitlustajad), narkootikume, tubakatooteid, ebasobivaid, ebaseaduslikke ega tervisele ohtlikke kaupu.

 • Korraldajad ei vastuta müüja tegevuse eest ning ei anna turul müüdavale kaubale garantiid ega vastuta müüdud kauba kvaliteedi eest. Kaupa puudutavad pretensioonid tuleb lahendada müüjal ja ostjal omavahel.

 • Korraldaja ei vastuta müüja vigastuste ega isiklike asjade kadumise või kahjustumise eest tänavaturu toimumiskohas.

Teised üritused

Info

Kuupäev: 01. 09. 18

Kell: 11:00 - 11:00

Koht: Aparaaditehas / Kastani tänav

Pilet: Tasuta

Kontakt:

erki@aparaaditehas.ee