Aparaadi Dance Battle

Aparaadi Dance Battle toimub ainukordselt Aparaaditehase tänavatoidu- ja tänavamuusika nädala raames. Battle kutsub igas vanuseastmes tantsijaid osalema hip-hop ja "mina kui stiil" kategoorias, et koos jämmida ja üksteisest inspireerida.

KUS? - Aparaaditehase hoov, Tartu, Kastani 42

MILLAL? - Laupäeval 12. juuni kell 14:00

KATEGOORIAD: 
_HIP-HOP_ 1vs1

Kohtunikud:
KALVER KASEORG
KEITY VIIDEMANN
MARTA VUNSH

_MINA KUI STIIL_ 1vs1
Kategooria kutsub tantsijaid liikuma stiilide üleselt, kus muusika pole raamistav žanr, vaid üks võimalustest leida väliseid impulsse. Olulisem on leida enda isiklik liikumiskeel.

Kohtunikud:
ALMANAUT
BUDZA
JOANNA KALM

HOSTID: coming soon!
DJ: LAURI TÄHT
MUUSIKUD: coming soon!

AUHINNAD:
1. koht - Osalustasudest kogutud summa + kinkekott Aparaaditehaselt
2.  ja 3. koht- kinkekott Aparaaditehaselt

OSALUSTASU:
Üks kategooria – 5€
Kaks kategooriat – 7€

EELREGISTREERIMINE VAJALIK:
https://forms.gle/KDsRA3AKCYdhheiQ9 

AJAKAVA:
14.00 jämm/ soojendus
15.00 "mina kui stiil" + finaal
16:45 jämm/ soojendus
17.00 hip-hop + finaal
19.00 autasustamine + jämm!

Ajakavas võib esineda muudatusi.

! Kogu üritus arvestab kõigi sel hetkel kehtivate Covid19 piirangutega, millest palume ka meie külastajatel kinni pidada !

Tule osalema ja kaasa elama!


ENG


Aparaadi dance battle on June 12 has been created exclusively for The Widget Factory (Aparaaditehas) Street Food and Street Music Week. Aparaadi battle invites dancers of all ages to participate in the hip-hop and "I as a style" categories - to jam and inspire each other.

WHERE? - Aparaaditehas, Tartu, Kastani 42

WHEN? - June 12th, 14:00

CATEGORIES:

_HIP-HOP 1vs1

Judges:
KALVER KASEORG
KEITY VIIDEMANN
MARTA VUNSH


_I AS A STYLE_ 1vs1
This category invites dancers to let go from specific styles. Music is not a framing genre, but one way to find external impulses. Most important is to find your own organic movement language!

Judges:
ALMANAUT
BUDZA
JOANNA KALM

HOSTS: coming soon!
DJ: LAURI TÄHT
MUSICIANS: coming soon!

PRICES:
1st place - the amount collected from the participation fees + gift bag from Aparaaditehas
2nd and 3rd - gift bag from Aparaaditehas

Participation FEE:
1 category - 5 €
2 categories - 7 €

PRE-REGISTRATION IS REQUIRED:
https://forms.gle/KDsRA3AKCYdhheiQ9

SHEDULE:
14.00 jam/ warm-up
15.00 "I as a style" + finals
16:45 jam/ warm-up
17.00 hip-hop + finals
19.00 awarding + jam!


! The whole event takes into account all the current Covid19 restrictions, which we also ask our visitors to follow !
Come, participate and cheer for your favourites!

Teised üritused

Info

Kuupäev: 12. 06. 21

Kell: 14:00 - 19:00

Koht: Aparaaditehas

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Facebook