Aeg unistada või karta? | Time to Dream or Fear?

/in English below/

AEG UNISTADA VÕI KARTA?
6.06 – 20.06.2020
Avamine laupäeval, 6.06 kell 15-18 Kogo galerii ees Aparaaditehase õues. Muusika ja oleng.

Osalevad kunstnikud: Kiwa, Eike Eplik, Kadri Toom, Elina Vitola, Alexei Gordin, Kristi Kongi, Laura Kuusk, Holger Loodus, Kristel Saan, Martiini.

Mis unistamine sinu jaoks tähendab? Mis on sinu suurim hirm praegu? Räägi mulle oma tööst.

AEG UNISTADA

Kõik jäi vaikseks ja peatus. Kogo galerii jaoks ei olnud olukord eluliselt ohtlik, kuigi tuli teha ümberkorraldusi programmis. Esimene mõte oli, et nüüd on aega unistada ja uneleda. Minu jaoks on unistamine ja unelemine seotud, see on vaba ja loominguline meeleolu, kus tekivad uued seosed ja mõtted. Parim viis unelemiseks on kodus lesida ja vaadata aknast taevas liikuvaid pilvi ja linde või seinal tantsivaid päikeselaike, looduses jalutada või aeglaselt rattaga kulgeda.

Aga sellel on ka varjukülg. Kui tulevad uued mõtted, siis võib tekkida ka soov neid teostada ja selle tagajärjel unelemiseks võimalik aeg väheneb. Ja võib juhtudagi, et satun hoopis meeleollu, kus unelemine tundub hirmus, kuna siis ei jõua ju kõiki plaanitud asju ära teha. Sel teemal tutvuge kindlasti Kogo möödunud näitusele Eike Eplik "Biomass – kummitus nurgas" Mehis Heinsaare loodud lühikese esseega “Elusamus”.

VÕI KARTA?

Hirm kerkis tõsisemalt esile järgmisel päeval. Kuna mu enda ja Kogo galerii jaoks ei olnud olukord endiselt eluliselt ohtlik, siis pigem oli hirm seotud lähedastega ja empaatiaga. Tundes muret eakamate lähedaste pärast, kujutades inimesi, kes on raskustes, kes on sunnitud koduseinte vahele, kus pole head suhted ja tingimused, suheldes ka kunstnikega, kes olid mures oma niigi kasinate sissetulekute pärast. Paljude kunstnike näitused olid edasi lükkunud ning tekkis küsimus, kas kunsti muutunud maailmas üldse enam ostetakse? Mõtlesin ka neile, kes pidid väga suure pinge all töötama ning kellel ei saanud tekkidagi mõtet unistamisest ja unelemisest, sellest väärtuslikust hüvest, mis peaks olema kättesaadav kõigile.

Aga peale neid mõtteid tõusis aukohale UUS ARGIPÄEV. Tegelikult nagu TAVALINE ARGIPÄEV murede ja rõõmude, õnnestumiste ja ebaõnnestumistega, hea ja kehva enesetundega. Sinna mahtusid ka mõned unelemised, kuid suuremaks unelemiseks ei olnud kahjuks või õnneks julgust, ettevõtmist ega ka võimalust.

Et endast välja saada tahan näha ja kuulda, mida tunnevad, mõtlevad ja arvavad kunstnikud, mida tunnete, mõtlete ja arvate teie, publik.

Kas me saame selle näitusega, mis on ka müük, teha kellelegi head? Annetame 20% müügitulust kunstnike poolt valitud heategevuslikele organisatsioonidele (nagu Toidupank, Inimõiguste Keskus, SOS Lasteküla, Eestimaa Looduse Fond, Peaasi, Kiusamisvaba kool, Eesti Naiste Varjupaikade liit... (kunstnikud veel hääletavad)). Ülejäänust 70% saab kunstnik ning 30% Kogo galerii toetuseks. Igas osas sisalduvad ka riiklikud maksud, et riik saaks omakorda paremini aidata hädavajajaid.

Olete kutsutud tegema pakkumisi ja kingitusi. Kas mõni helge ja hetkelisi unelemisi võimaldav teos võiks jõuda eesliini töötajate kabinettidesse ja puhkeruumidesse?

Tänan Tartu linna ja Eesti Kultuurkapitali ja kõiki Kogo kollektsionääre, kunsti ostjaid ja rentijaid. Teie toetus on võimaldanud korraldada galerii tegevust ja ka seda näitust!

Liina Raus

/EN/

TIME TO DREAM OR FEAR?
6.06 – 20.06.2020
Opening on Saturday, June 6th 3-6 pm in the front of Kogo Gallery at Courtyard of Aparaaditehas. Music by Kiwa, Martiini and Holger Loodus.

Artists: Kiwa, Eike Eplik, Kadri Toom, Elina Vitola, Alexei Gordin, Kristi Kongi, Laura Kuusk, Holger Loodus, Kristel Saan, Martiini.

What does dreaming mean to you? What is your biggest fear right now?
Tell me about your work.

TIME TO DREAM

Everything remained quiet and stopped. For Kogo Gallery, thanks to our supporters, the situation was not life-threatening, although the program had to be restructured. The first thought was that now is time to dream and idle. For me, dreaming is connected with free and creative mood where new connections and ideas emerge. The best way to imagine is to lie down at home and watch the clouds and birds moving in the sky from the window or the sunspots dancing on the wall, take a walk in nature or go cycling slowly.

But it also has a downside. When new thoughts come up, one may also want to achieve them, and as a result, the time for daydreaming decreases. And I may end up in a mood where dreaming seems scary because then I can't do all the planned things. On this topic, be sure to check out Kogo's previous exhibition Eike Eplik "Biomass - Ghost in a Corner" with a short essay "Aesthistence" by Mehis Heinsaar.

OR FEAR?

The fear aroused the next day. Since the situation was still not life-threatening for myself and the Kogo Gallery, the fear was related to loved ones and empathy. Concerned about the elderly loved ones, depicting people in difficulty, forced into the walls of their homes, where there are no proper relationships and conditions, interacting with artists who were worried about their already meagre incomes. The exhibitions of many artists had been postponed. The question emerged whether art would be bought any more in this changing world. I also thought of those who had to work under very high pressure and who could not have any idea of daydreaming, of this valuable benefit that should be available to everyone.

But after these thoughts, a NEW EVERYDAY came to the fore. In fact,
like an ORDINARY EVERYDAY with worries and joys, successes and failures, an excellent and poor condition.

I want to see and hear what artists feel and think, what you feel and think.

Can we do good to anyone with this exhibition, which is also a sale? We donate 20% of the sales revenue to charitable organizations selected by the artists (like the Estonian Food Bank, Human Rights Center, SOS Children Village and Estonian Fund for Nature). The remaining 70% will go for the artist and 30% to the Kogo gallery. Each section also includes taxes, so that the state can better help those in need.

You are invited to make offers and gifts. Could some of the works enabling momentary dreams to reach to the offices and restrooms of frontline workers?

I thank the city of Tartu and the Estonian Cultural Endowment, but also all who has bought or rented art from Kogo. Your support has made it possible to organize the activities of the gallery and also this exhibition!

Opening times

Wed-Fri, 13:00 – 19:00
Sat, 13:00 – 18:00
and by appointment or when the doors are open


Teised üritused

Info

Kuupäev: 06. 06. 20 - 20. 06. 20

Kell: 15:00 - 00:00

Koht: Kogo Gallery

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Galerii on avatud

K-R, 13:00 – 19:00
L,  13:00 – 18:00
muul ajal kokkuleppel või kui uksed on avatud


kogo@kogogallery.ee
——
Liina Raus
+372 55607971
liina@kogogallery.ee


Näitus Facebookis