tartu ärinõuandla

Tartu Ärinõuandla koostöös EASiga (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) pakub potentsiaalsetele, alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele tasuta nõustamist ning viib läbi erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

Lisaks korraldab Tartu Ärinõuandla:
  • koolitusi ja teabepäevi ettevõtjaid huvitavatel teemadel (ettevõtlusalane baaskoolitus, Mentorklubi jne)
  • eraturu konsultantide võrgustiku vahendamist
  • e-maili põhist teabe vahendamist
Teised majalised

Kontakt

+372 7 428 402
info@tartu.bas.ee
http://www.tartu.ee/arinouandla