tartu ärinõuandla

Tartu Ärinõuandla SA tegeleb koolinoorte ettevõtlusprojektidega, alustavate ja tegutsevate ettevõtete nõustmisega, mittetulundusühingute nõustamisega.
Tegeleme piirkonda otseinvesteeringute meelitamisega ning regionaalse investorteenindusega Lõuna-Eestis.
Korraldame ettevõtlusalaseid koolitusi.
 
Tartu Ärinõuandla SA kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on suurim üle-eestiline nõustamisvõrgustik. Pakume tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele igas maakonnas.
Teised majalised