kiusamisvaba kool

SA Kiusamisvaba Kooli missiooniks on üheskoos kiusamist ennetades ja peatades luua Eesti lastele turvaline ja hooliv haridustee õnnelikuks inimeseks kasvamisel. 2012. aastal asutatud sihtasutus vahendab Turu Ülikoolis välja töötatud teadus- ja tõenduspõhist KiVa kiusuennetusprogrammi Eesti koolidele. KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele reageerima, suur rõhk on pealtvaatajate rolli teadvustamisel. KiVa haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad. Sihtasutuse tegevus lähtub visioonist, et 2035 on Eesti ühiskonnas kasvanud teadlikkus, kuidas luua ja hoida koolis turvalisi ja hoolivaid suhteid, kus kiusamisel pole kohta.
Teised majalised