kappazeta

KappaZeta OÜ on Tartu Observatooriumi spin-off ettevõte. Peamine fookus on radarkaugseirel ja süvaõppe tehnoloogial tuginevate teenuste pakkumine nii avalikule kui erasektorile. Ettevõte on läbi viinud mitmeid Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) teadusprojekte ning pakub radarandmete töötlusteenuseid. Lisaks osales KappaZeta Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) operatiivse rohumaade niitmise tuvastamise rakenduse arendamisel ja panustab selle täiustamisse seniajani. Uute innovatiivsete teenuste välja arendamiseks tehakse koostööd ka teiste Euroopa ettevõtete (Iirimaa, Saksamaa, jt) ja makseagentuuridega (Rootsi, Taani, jt), eesmärgiga teha sateliitandmete potentsiaal kõigile kättesaadavaks.


Teised majalised