medfiles

Medfiles on lepinguline uuringuorganisatsioon (CRO), mis pakub oma teenuseid peamiselt Baltikumis ja Skandinaavias, kuid läbi oma koostööpartnerite on nad esindatud ka mujal maailmas. Omades üle 30 aasta kogemust Soomes ja 20 Eestis, on Medfiles usaldusväärseks ja sünergiat loovaks partneriks oma klientidele. Medfiles positsioneerib ennast kui nö. "one-stop-shop" -  nende teenusteportfelli kuulub muuhulgas tootearendus, laboriteenused (omame GMP litsentsi), ravimiohutus, kliinilised uuringud ning registreerimisega seotud teenused ning seda nii ravimite, meditsiiniseadmete, toidu, toidulisandite kui ka kosmeetikatoodete suundadel.
Teised majalised-eng

Contact

Medfiles OÜ
+372 7305 400
egle.halgma@medfiles.eu

www.medfiles.eu