Aparaaditehase eestvedamisel areneb kiirelt kogu Vaksali-Kastani piirkond. Avatud ja heakorrastatud on mitmeid teenindusasutusi ja planeerimisel eluhooneid. Kasvava loomelinnaku südamesse jääb Aparaaditehase sisehoovist kujundatud Taskupark, kus soovime pakkuda mõtestatud linlikku pausi Riia tänava müra ja liikluse eest.

Taskupark on nagu park ikka – siin on rohelust nautimiseks, pinke puhkamiseks, keksukastid lastele ja väliterrassid, kust saab tassi kohvi või toekama eine, on valgus ja vari, kiik ja liivakast, päike ja oliivid. Ei puudu ka kogukonnalava etteastete ja kontsertide jaoks. Kõik tegevused, teenused, rohelus, käigurajad ja mängud peavad mahtuma aga 2000 m2 piiresse, mis nõuab loovat lähenemist.

Toimiva lahenduse väljatöötamiseks kaasame pargi kavandamisse elukutselised maastikuarhitektid ja huvigruppide esindajad. Kasutame võimalikult palju mobiilset konteinerhaljastust, loome multifunktsionaalsed alad, mis sobivad erinevate tegevuste läbiviimiseks, mängimiseks ja töötamiseks, samas eraldame teisaldatavate vaheseintega privaatsed ruumid, kus väiksemas seltskonnas omakeskis juttu ajada.

Park sünnib erakapitali ja Tartu linna koostöös ja on avatud kõigile linlastele. Parki on oodatud erinevad kultuuri- ja kogukonnasündmused, mille elluviimisel aitab kaasa ka Aparaaditehase meeskond. Kaasava eelarve rahastust kasutame ennekõike pargipindade ja haljastuse loomiseks, omanik kannab kulud muule taristule.

Kõik kokku avab Tartule ja tartlastele tänapäevase, mitmete võimalustega avaliku ruumi, kus kohtuda sõpradega või sõlmida uusi tutvusi, veeta vaba aega või tulla ärilõunale, nautida kontserti või korraldada pinksiturniir.

hoov6

MIS ON APARAADITEHASE TASKUPARK?

Park  on  enam  kui  pelgalt  puud,  rajad  ja  pingid.  Meie  arusaamise  järgi  on  park  ennekõike  hulk omavahel  seotud  tegevusi  ja  nähtusi,  mis  moodustavad  kokku  keeruka  terviku.  Parki  sobivate tegevuste  valik  on  piiratud  ainult  pargi   kasutajate  nägemuse,  hea  tava  ja  Aparaaditehase ruumiprorgammiga. Meile on palju tõsisemaks võimaluste piiriks ruum, mis sunnib iga tegevust, iga objekti paigutust,  iga  liikumisteed  veelgi põhjalikumalt  kaaluma.  Soovime  luua  parki  kui  terviklikku võrgustikku, ainult hästi väikest. Siit ka nimi: Aparaaditehase Taskupark.

KOMPONENDID

Taskupargi võrgustiku moodustavad muuhulgas ja juhuslikus järjekorras järgmised kaalutlusmomendid:

haljastus1. HALJASTUS
Kompaktne  väike  ruum  seab  püsihaljastusele  piirid,  seega  on  maa  küljes  kinni  näiteks  üks  õunapuu,  üks  robiinia,  kaks  pihlakat  ja  palju  ronitaimi.  Palju  rohelust  (marjapõõsad, suuremad  maitsetaimed,  lilled)  on  liigutatavates  kastides,  mis  võimaldavad  hoovi  liigendatust vastavalt vajadusele muuta, tekitada uusi ja teistsuguseid roheruume, eraldada, siduda, peita jne. Kasvuhoone  annab  lisaks  hooajalisele  saagile  päikselisel  kevad-talvel  sooja  kohvijoomiskoha; kasvuhoone ümber on istutuskastid söögitaimedele.

kunst2. KUNST
Tänavakunsti    entusiastidena    oleme    paigutanud    kesksele    kandvale    kohale korstnamaalingu  (kunstnik  Awer),  millega  võistlema  uusi  samas   mastaabis  vertikaalseid  püsiteoseid esialgu ei panda. See ei välista püsivamate taieste toomist Taskuparki muudes žanrides, peamise panuse annavad aga pigem ajutise iseloomuga ent regulaarsed projektid. Distsipliine me ei  vali,  sobivad  nii  skulptuur,  maal,  muusika,  ikebana, näitekunst,  video-  ja  valgusinstallatsioonid kui kõik ülejäänu. Sellisena eristume „skulptuuripargist” ja kanname mõtet „galeriipark”.

tegevused3. TEGEVUSED
Hoovi struktuur on läbi kaalutletud selliselt, et jääks võimalus laiale tegevusspektrile. Kohtpüsivad asjad, nagu terrassid ja puud, on nihutatud seintele lähemale. Hoovi keskosa on vaba, mis  annab  võimaluse  viia  ellu  peaaegu  ükskõik  missuguseid stsenaariume,  jooksuvõistlusest  päikesevannini  või  koertenäitusest  rekkalammutuseni.  Kogukonnalava  on  piisavalt  ruumikas,  kuhu mahuvad  nii  kontsert,  laulukoor  kui näitetrupp.  Grillpidude  jaoks annab  tehas  kasutada omi  grille, mille ümber seltskonnad koonduda saavad ja ühist pargipidu pidada.

pinnad4. PINNAD 
On  kiviparkett  käimiseks  ja  sõitmiseks,  mururibad roheluseks,  asfalt  mängudeks  ja joonistusteks,   poolavalikud   kohvikuterrassid   ja   avalik   lava,   poolavalikud   rõdud   ja   avalikud puitterrassid. Kõik on liigendatud selliselt, et pääseks vabalt kõiki asju liigutama, paigutama, ümber tõstma:  pind  on  suhteline  ja  seda  saab  tõsta  üles  või  alla,  treppidega  üles  tõsta  või  lasta  alla maapinnale tagasi. Täiendav vertikaalne liigendus tuleb läbi tehase seinte kasutamisega kunsti või haljastuse jaoks, läbi kahetasandilise lava ja keldrikorrustega, mis avanevad süvendatud kaldteede kaudu otse hoovi.

moobel5. MÖÖBEL
Enamus istmeid ja laudu on liigutatavad. Kohtkindlad on pigem teisesed istumiskohad: kõiksugused   servad,   ääred,   väiksed   pinnad,  kaetud   keldriaugud.  Sellised   muidu   juhuslikud elemendid  saavad  tähelepanu  osaliseks  ning  vajaudsel  istujasõbraliku  katte.  Mööbli  arendamisel keskendutakse       mitmetisele       funktsioonile,       uuskasutuse       printsiibile,       maitsekusele, kasutusmugavusele.    Kuna    mööblit    saab    ringi    liigutada, saab    toolide-laudade-lillepottide-taimepuuride jms luua igakordselt vastavalt vajadusele uusi ruumilisi episoode. Mööbel liidab ja mööbel liigendab, haljastus toetab neid püüdlusi.

kogukond6. KOGUKOND   
Aparaaditehasel     on     ambitsioon     kujuneda     Vaksali-Kastani     piirkonna kogukonnakeskuseks.  Keskus  võimaldab  inimestel  koguneda,  viisakalt  tuttavamaks  saavatele  nägudele  peaga  noogutada,  lastega  koos  liivakastis  kühveldada.  Siis  ühel  hektel  saab  juba  koos arutada  piirkonnaga  seotud  teemasid.  Taskupargist  saab  arvamusplats.  Aparaaditehas  jälgib arenguid  ja  vahendab  koostööd  linnavalitsusega  piirkonna  tulevaste  linnaliste  arengute  osas, pakub  ruumi  ja  võimalusi  viia  läbi  kogukondlikke  üritusi  jms.  Tugeva  sotsiaalse  ühendaja  roll hakkab kuju võtma ajapikku, algus on tehtud.

sihtgupid7. SIHTGRUPID
Tänu   võimaldavusele   peaks   taskupark   pakkuma   tegutsemisruumi   kõikidele inimestele  sõltumata  soost,  east,  majanduslikust  seisust  või kultuuritaustast.  Loevad  positiivsed isikuomadused. Kõige rohkem otseseid tegevusi on suunatud lastele. Järgides tehase vaba meele põhimõtet, jäetakse mänguvahendite puhul võimalikult palju ette ära otsustamata ja normeerimata, et  ergutada  vaba  mõtlemist  ja  fantaasiat.  Mänge  ei  ole  kogutud  ühte  nurka  kokku,  vaid  see  võib veereda üle  hoovi  ratastena,  pallimängus,  veesüsteeme katsetades, asfaldisse  jäetud  poriloikude süsteemi  avastades,  kivikastis  ja  lauajuppide  hunnikus  ehitades,  taimekastide  vahel  peitust  mängides  jne.  Erinevate  vanade  mängude väljapandud  reeglistikke  lugedes  saavad  lapsed  neid uuesti  avastada  ja  mängima  õppida.  Lava  pakub  esinemisvõimalust  lasteaiarühmadele  ja  näitusepinda väikestele kunstnikele. Kõik on võimalik, kõike saab korraldada.

kontekst8. KONTEKST
Taskupargi naabruses on Tartu peatänav ja tuiksoon. Loome kontrasti ja rohepausi tänavamürast  mõnekümne meetri kaugusel. Linna mugavused ühendatuna pingevaba keskkonnaga.

 

 

hooajalisus9. HOOAJALISUS
Rakendatud on kõik hooajad. Kevadel-suvel-sügisel saab teha kõiki välitegevusi ja reglement on vabam. Talvisesse perioodi jäävad kunstlumel suusatamine-kelgutamine, väikese lõkketule ääres teejoomine, jõuluturg, lumelinn — ajaliselt pigem valitud hetked, kuid soojad vaated ja  valgusmängud.  Haljastus  järgib  võimaluste  piires  hooaegu  ning  pakub  igaks  aastaajaks  mõne uudse esiletõusva taimesordi.

 

avatus10. AJALISUS 
Taskupark on avatud ööpäev läbi ja 7 päeva nädalas. Päevasel  ajal  toetab  pargikülastajaid avatud maja, öisel ajal on park nagu tavaline park öösel: tühi, kuid jalgade puhkaja jaoks olemas.

 

 

gut11. BIOLOOGILINE MITMEKESISUS
Aparaaditehases on majakass Johannes Gutenberg ja mõned koerad.  Taskuparki  tulevad  putukahotell,  talvised  linnusöögimajad,  liblikaid  võõrustavad  lilleliigid, viljuvad taimed. Lisaks kirevale inimseltskonnale on ka muude liikide mitmekesisus pargile kasuks, sest taimede loomulik elu kulgeb koos putukate ja lindudega. Praeguste ja tulevaste kasside ringkäigu  hõlbustamiseks  kulgeb  majaseinu  mööda  esimeselt  neljanda  korruseni  kassitrepp,  mis  võimaldab  aknast  sisse  ja  välja  astuvatel  kassidel  toast  tuppa  pääseda  ja  akendest  majalistega suhelda.

ajalugu12. PÄRAND  JA    AJALUGU
Tehasepärand  on  miljöö  ja  meeleolu  lähtepunkt.  Tehasega  soetud elemendid  säilitatakse,  puhastatakse  välja,  võetakse  tänapäevasesse  kasutusse,  remonditakse, hoitakse alles.

 

 

toit13. KEHAKINNITUS
Pargipingil  võib  süüa  võileiba  ja  mulistada  limonaadi.  Võib  astuda  kõrvale kohvikuterrassile  ja  osta  parimat  mahekohvi  või  süüa  suppi.  Võib  tulla  ruudulise  linaga  ja  teha mururibal  pikniku.  Mõnikord  sõidab  parki  jäätiseauto  või  hoopis  tänavatoidukäru,  kust  saab  kord burksi, kord vegesööki. Kõigile on midagi maitsvat.

 


APARAADITEHASE TASKUPARK JA KAASAV EELARVE

2016. aastal oli juba neljandat korda tartlastel võimalik otsustada, kuidas kasutada ühte osa linnaeelarvest. Sel aastal tõstis Tartu linnavolikogu kaasava eelarve summat 10 000 euro võrra ja nüüd oli linlaste otsustada 150 000 eurot (kuni 75 000 eurot on ühe idee elluviimise maksumus). Tänu tartlaste antud häältele sai Aparaaditehase Taskupark teise häältetulemusega raha oma projekti elluviimiseks! Siit saab vaadata kuidas hääled 25 lõppvooru pääsenud idee vahel jagunesid.

Nüüd algab töö pargi väljaehitamisel ja loodetavasti saame teid Aparaaditehase uuenenud hoovi aega veetma kutsuda juba 2017. aasta suve alguses.

AITÄH!